zondag 16 februari 2014

Kwakkelwinter

Zo'n 50 mensen liepen vrijdag 14 februari een stille tocht tegen het natuurbeleid in de Oostvaardersplassen ..Volgens de tegenstanders zouden er in het gebied jaarlijks meer dan 1.500 dieren verhongeren ..en dat vinden ze onacceptabel. 
In de Oostvaardersplassen worden dieren die het waarschijnlijk niet meer gaan redden afgeschoten.
Dat noemen ze vroeg reactief beheer ..Persoonlijk denk ik dat het beleid een juist beleid is van Staatsbosbeheer ..Daarbij is er een keuze tussen positieve of negatieve selectie mogelijk.

Natuurlijk begrijp ik de reacties van de tegenstanders ...maar om nu op voorhand gezonde dieren af te schieten is echt niet de oplossing ..Ook het bijvoeren in de winter is zeker niet gewenst .. 
De populatie moet zich op een natuurlijke manier aanpassen aan de draagvlak van het gebied ...En dat gaat dan inderdaad ten kosten van de zwakkere dieren in het gebied.
Eigenlijk zit je zo altijd tegen een grens qua populatie aan ..
Ook als mens hebben we daar mee te maken ..het grote aantal mensen op aarde geeft ook problemen qua zoet water..armoede..vervuiling..uitsterven van dieren door vermindering habitat..opwarming aarde ..gebrek grondstoffen ..klimaatsverandering ..ontbossing ...enz. enz..!
( Met dank aan Marcel Vossestein )
( Met dank aan Marcel Vossestein )
En dan ga je toch ook niet op voorhand mensen afschieten ..
 Dieren passen zich aan qua populatiegroei ..bij veel voedsel neemt het aantal versnelt toe ..
Bij minder voedsel is de aanwas ook minder ..de natuur anticipeert op de omstandigheden ..maar heeft daar tijd voor nodig. 
Als de dieren in de Oostvaardersplassen konden praten ..zouden ze dan voorstander zijn van afschot?
 Ik denk het niet.
We maken nu een echte kwakkelwinter mee ..
En zelf heb ik ook nogal zitten kwakkelen met mijn gezondheid ..vandaar dat er de laatste maanden weinig updates waren geplaatst ..Nu ben ik toch een paar keer naar de AWD geweest de laatste maanden ..zonder daar een bericht van te plaatsen ..vandaar nog een paar foto's van die bezoekjes.
(Groot Zwarteveld)
(Wilde Zwanen AWD)
(Damhert AWD)

zaterdag 1 februari 2014

Anholer Schweiz

Cees Ghita en ik ( 26 januari 2014 ) bezoeken vandaag het
Biotoopwildpark Anholer Schweiz

De ruggengraat van het Nederlandse natuurbeleid wordt gevormd door de Ecologische Hoofdstructuur (EHS)..Door natte en droge / grote en kleine natuurgebieden te verbinden en deze aan te sluiten bij het Pan-Europees Ecologisch Netwerk (PEEN) verhogen we het soortenrijkdom. (biodiversiteit)
Lynx
Hier in dit biotoopwildpark zien we dieren die we kunnen verwachten / zien in de Nederlandse natuurgebieden. Zo zien we de lynx die sporadisch waargenomen is in Nederland .. De lynx kwam nog tot diep in de Middeleeuwen in Nederland voor..En wat mij betreft welkom in de Amsterdamse Waterleidingduinen :)
Lynx
Damherten
Ook zien we hier een roedel damherten en een tweetal vossen .. en krijgen we een beetje het Amsterdamse waterleidingsduinen (AWD) gevoel ....De vossen hier zijn alleen een stuk minder tam dan in de awd ..
Vos
Sneeuwuil
In Nederland heeft men dit jaar al meerdere malen de sneeuwuil gesignaleerd ..Volgens een schipper zou eind vorig jaar een negental sneeuwuilen zijn meegelift met een containerschip ..en komen ze mogelijk uit Newfoundland.
Wilde Kat
Recent is er  (weer) een wilde kat waargenomen in Zuid-Limburg .. met een cameraval ( camera/infrarood bewegingssensor ) Na onderzoek blijkt het om een echte wilde kat te gaan.. volgens ARK Natuurontwikkeling. 
Waarschijnlijk gaan we in de toekomst ook vaker wilde katten in Nederland tegenkomen.
Kraanvogel
Deze vogel kwam eeuwenlang niet meer voor in Nederland ..Maar door herstel van natte natuurgebieden hebben deze grote vogels weer een plek gevonden ..Vogelbescherming Nederland schat dat er zo'n 22 / 25 kraanvogels in het gebied Fochteloërveen verblijven.
Otter
De otter is in Nederland aan een langzame maar gestage opmars bezig sinds 2002..
Vanaf dat jaar is er een populatie van ruim dertig dieren uitgezet in Overijssel en Friesland ..nadat in 1988 de laatste wilde otter in Nederland was doodgereden .. recent is er een levende otter waargenomen in het groene hart en in de OVP ..
Zwarte Ooievaar
Ieder jaar worden er enkele zwarte ooievaars waargenomen in Nederland ..
en het is een kwestie van tijd voor de eerste vogels in Nederland gaan broeden.
Wolf
En de Wolf ..ach er was er één gevonden in Luttelgeest .. en na velen onderzoeken vonden ze kogelrestanten..( en een pools nummerbord :) .. maar alle gekheid op een stokje..
De vraag is niet komen er wolven naar Nederland?
maar ..Wanneer komen de wolven naar Nederland?
Want ze staan aan de grens van ons land ..
Laten we hopen ..dat als ze komen ..dat ze niet gelijk de kogel krijgen ...Volgens VVD-Tweede Kamerlid Betty de Boer ..is er voor de wolf geen plaats.en ze staat helaas niet alleen ...56 % van de Nederlanders vindt dat de wolf niet welkom is in Nederland.( enquête Reformatorisch Dagblad )
-
Eigenlijk is dat onbegrijpelijk ..een duur EHS en dan zijn de dieren niet welkom ..En dan praat men niet alleen over de wolf en de lynx ..maar ook zijn er natuurgebieden waar bv. Edelherten..Zwijnen en zoals bij de verbinding AWD met de Kennemerduinen waar dan weer geen damherten welkom zijn .. 
Het was geweldig dat Cees Ghita en ik zo de grens konden oversteken ... ;)