woensdag 25 april 2018

Duingebied

De Duitse bezetters begonnen in 1942 met de bouw van de Antlantikwall.. De bunkers die er nog staan zijn van cultuurhistorische waarden. Vleermuizen profiteren massaal van deze gunstige overwinterplekken in de duinen.
Bunker Zandvoort
-
-
Gekscherend zeggen we wel tegen elkaar:  "Die Duitsers wisten toen al de waarde van de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) in te schatten .. en dat moest kosten wat het kost worden veiliggesteld".
-
-
-
-
-
Een nieuwe machthebber Reynaerde de Vos heeft zich heer en meester gemaakt van de duinen. Andere dieren klagen bij Koning Nobel over de streken die hij hun heeft geleverd. Maar de listige streken blijven ongestraft.
Roodborsttapuit ..
 
Sterker als Koning Nobel te horen krijgt dat de andere dieren hebben samengespannen tegen hem en voor hem een grote schat verzwegen hebben. Laat de Koning Reynaert vrij om de vindplaats bekend te maken.
 
-
Kneu ..
-
Natuurlijk ontsnapt de slimme vos aan zijn straf ..maar hij heeft wel
zijn reputatie kracht bijgezet. De Koning probeert hem nog te achterhalen .. maar de vos is gevlogen.
-
-
-
Zilveren Boomkussen - Slijmzwam
Wat voor een monstertjes moeten hier uitkomen? Nee ..het blijkt een slijmzwam te zijn. In dit kapsel .. zitten werkelijk beweeglijke cellen ..die samensmelten tot een grote amoebe met vele celkernen. Geloof het of niet .. het is nog een vrij algemeen soort ook.
Tapuit
 -
-
De vos had wel oog naar de eenden .. maar zo eenvoudig gaat dat niet.De eenden hadden hem al gezien ..dus van een verassingsaanval was geen spraken meer.
-
-
-
Het grondwater reinigen kost door bestrijdingsmiddel Roundup steeds meer .De consument en de natuur betalen het gelach ..  (Wat is de werkelijke kostprijs van een product als je deze schade mee moet berekenen?)
-
-
-