zaterdag 14 april 2018

Belang van Waterstand

De ochtendnevel en een mooie zonsopkomst ..Eigenlijk mist..
Want het zicht is minder dan duizend meter.
De molens in de mist en een mooie zonsopkomst zijn te mooi om gelijk door te rijden naar de 'Groene Jonker'.
-
-
Deze blog is samengesteld uit foto's Oostvaardersplassen met Cees en Groene Jonker met Ghita...en foto's van onderweg.
Blauwborst ..

-
-
Lepelaar (Paar keer wat extra licht :)
 Snor..
De 'Baardmannetje' kregen bekendheid door het gelijknamige televisieprogramma 'Baardmannetjes' van Nico de Haan en Hans Dorrestijn. De Snor heeft nog geen programma .. Maar dat zit wel 'Snor' lijkt me een mooie naam voor een volgende serie afleveringen.
Snor
Edelherten..
 -

Edelhert
De Groene jonker heeft meerdere ingangen .. de paden zijn wel wat modderig en glad. Voordeel is misschien dan wel dat de loopafstand gering is. Een gebied wat zijn hoogtepunt gehad heeft. maar nog steeds van grote waarde is.
Fazant ..
Grauwe Gans ...
Blauwe Kiekendief
Je hoort dan ook wel eens zeggen dat de vogelsoorten in de Oostvaardersplassen (OVP) teruglopen. Maar dat is in ieder gebied zo .. .
Torenvalk ..
Rietgors ..
Wulp
De eerste jaren heeft een nieuw gebied nog wat riet en beschutting nodig ..het derde en vierde jaar zien we een piek van soorten ..daarna neemt het weer af. Een gebied een jaar onder water zetten .. of juist droog geeft weer nieuwe kansen.
Rietzanger ..
Fazant
Stuifmeel .. Salix
Blauwborst...
Een paar jaar geleden zagen we hier in de GJ (en OVP) meer soorten vogels Denk aan al de Grutto's Tureluurs Kieviten Kemphanen Ibissen Rallen Snippen Steltkluten Plevieren ..Snippen Geoorde Futen Zilverreigers Roerdomp Kiekendief ..Torenvalk..Ruiters enz. .. Het viel toen niet mee om een vogel alleen op een foto te krijgen.


Blauwborst..

Krakeend ..
Witte Kwikstaart
-
De slikplaten waren constant bezet .. de waterstand zeer laag.
Een pioniersvogel als de geoorde fuut liet zich toen van heel dichtbij fotograferen .. Een gebied van drie vier of vijf jaar oud .. is dan op z'n hoogtepunt en dat heeft dan niets met begrazing te maken.
-
Kievit ..
Scholekster ..
Groepsfeestje ..
Eigenlijk moet je een gebied in drie stukken verdelen .. en elk jaar een derde droog ..onder water ..en een derde met slikplaten. En dat ieder jaar rouleren.