dinsdag 17 april 2018

Mooiste

Natuurlijk is hier geen ruimte voor alle vogels .. maar een kleine greep van mooie of bijzondere vogels plaats ik hier. Hoop er regelmatig één bij te kunnen zetten.
Zwarte Ruiter
IJsvogel
Klapekster
Zwartkopmees
Boomvalk
Bonte Vliegenvanger
Zwarte Specht
Sperwer
Velduil
Steenuil
Lepelaar
Snor
Pestvogel
Kwak
Drieteenstrandloper
Goudhaan
Bosuil
Patrijs
Groenpootruiter
Baardman
Goudvink
Grutto
Kerkuil
Sneeuwgors
Dwerggors
Koekoek
Ransuil

Waterspreeuw
Waterral
Raaf
Velduil
Kruisbek
Woudaap
Laplanduil
Kneu
Geoorde Fuut
Wilde Zwaan
Boerenzwaluw
Appelvink