maandag 30 april 2018

Druk op Natuurgebied

Als we in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) zijn .. zien we de variatie in dit natuurlijke kustverdedigingsgebied wat onderdeel uitmaakt van onze 254 kilometer lange Noordzeekust.
Waterwinning (mens) en de invloed van zee ..wind en temperatuur zijn grotendeels bepalend voor dit gebied.-
-
-
We realiseren ons niet altijd dat we wereldwijd gezien een uniek stuk kustgebied hebben. Daarom moeten we er extra zuinig mee omgaan .. de druk op onze duinen in dit overbevolkte land neemt alleen maar toe. Daarom zijn rustgebieden/stiltegebieden steeds belangrijker.-
-
-
Het strand en de zeereep ..de waterwinning ..het duinstruweel poeltjes stuifduin duinbossen geestgronden duingrasland duinvalleien enz. Ze vormen een prachtig leefgebied voor veel vogels. Waaronder deze Tapuit die broeden in konijnenholen.
-
-
-
-
Echt Zandhaarmos
De mossen en korstmossen zijn een wereld op zich ... men moet er even voor gaan zitten. Met de Lumix DC-G9 is dat nog best aardig te doen via het open monitor die 180 graden gedraaid kan worden. de nieuwe camera is duidelijk weer een verbetering .. Nou ja?
-
-
-
-
Na het aanschaffen van een klein digitaal compact cameraatje ..en op aanraden van Jordi Segers ..die toen voor zijn studie (Wildlife management) onderzoek verrichten naar de paarstrategieën bij damherten tijdens de bronst in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) begon ik in 2007 met een blog https://awd-bossie.blogspot.nl/ waar natuur en de awd centraal stonden.

-
-
-
-
In die periode was het fotograferen bijzaak en was de waarneming belangrijker dan de kwaliteit van foto ..een fotograaf was ik absoluut niet. En dat gaf ik ook regelmatig aan in die tijd. 
-
-
-
 
Eerlijkheidshalve moet ik toegeven dat de kwaliteit van de foto helaas door de jaren heen een steeds belangrijkere rol ging spelen. Door digitale fotografie en internet is de druk op kwaliteit van de foto's en zeker op natuurgebieden behoorlijk toegenomen.
  -
-
Omdat steeds meer mensen de natuur in gaan om te fotograferen .. is het wenselijk om navenant rustgebieden uit te breiden om zo schade en verstoring enigszins te beperken. Plekken waar Zandhagedissen Boomkikkers Parnassia  Zonedauw of Reeën voorkomen zouden meer bescherming moeten krijgen.
-
Een fotoserie van de afgelopen periode .. Wat gaat alles hard in de natuur ..