woensdag 24 mei 2017

Welpen

Vossen Deel 1 : ONDERWEG
Het is alweer eventjes geleden .. dat ik de eerste welp van 2017 uit de vossenburcht zag komen . geluid had ik al eerder waargenomen uit deze burcht. Er was dus gezinsuitbreiding in de vossenfamilie dat was wel duidelijk. En nu stond er één welp hoog op de heuvel tussen het struweel.


We zitten hier met meerdere fotografen .. het is een prachtige avond ..
Achter ons zien we een dubbele zon ..waar één van de twee alle kleuren van de regenboog laat zien.
Zelf had ik zoiets nog nooit gezien .. Achteraf was de focus op de welp zo groot dat ik vergat daar foto's van te nemen.
De vossenwelp die de wereld gaat ontdekken .. 
Die mooi ...maar ook zo gevaarlijk kan zijn. 
-
Tell every body i'm on my way 
New friens and new places to see
With blue sky's ahead yes i'm on my way
And there is nowhere else where i rather be
..
Tell every body i'm on my way
And i'm loving every step i take
With the sun beating down yes i'm on my way
And i can't keep this smile of my face .......

Zo'n vijftig procent van de moervossen in de duinen doet niet mee aan de voortplanting. Ze moeten eerst een eigen gebied hebben (territorium) ... 
Ja ..ze kunnen wel drachtig zijn .. maar resorberen de embryo's of doden/verlaten ze na het werpen.
-
Het nog voor de geboorte offeren van jongen ..Je zou van prenataal kannibalisme kunnen spreken ..is bij veel soorten zoogdieren bekend. 
-
-
Zo zal een hinde in de wintermaanden  bij gebrek aan voedsel de ontwikkeling van haar embryo zelfs afbreken. Zo kan ze de voedingstoffen resorberen en voor het eigen lijf behouden.
-
De ree kent als enige evenhoevige een verlengde draagtijd (uitgestelde innesteling) Een Hermelijn ..IJsbeer .Zeehonden ..Zadelrobben .. Steenmarters .. Gewone en Grijze Zeehonden ..Klapmutsen Baardrobben en Ringelrobben kunnen dat ook uitstellen. Waardoor ze in een gunstig jaargetijde geboren kunnen worden.  
In de awd waren vroeger de worpen groter .. dat heeft met territorium en voedselaanbod te maken.
-
-
Tegenwoordig zijn worpen van 2 welpen algemeen in de awd.de burcht sterven al veel welpen door onderlinge concurrentie .. Juist de wat kleinere vrouwtjes delven eerder het onderspit. 
De sterfte in het eerste jaar wordt geschat op minstens zestig procent.  
-
Uit onderzoek (Mulder) blijkt dat een duin-vos in de kracht van zijn leven elk jaar twintig tot veertig procent kans heeft om dood te gaan. ..Bij grote onderlinge concurrentie is dit aantal het hoogst.
-
En dan mag je hoofd-predator zijn ... een opportunist wezen en geen natuurlijke vijanden hebben.
Maar  ONDERWEG kan er van alles gebeuren