zaterdag 20 mei 2017

Productiebos Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD)

Europese doelstellingen voor duurzame energie leiden tot een enorme vraag naar hout. En hout is mede door subsidie voor biomassa-bijstook een goudmijntje geworden. Ontbossing en kaalslag tot gevolg. Geld ten kosten van natuur .. en dat nog goed praten ook!
(Reegeit)
-
Stichting Natuurbelang Nederland: Waternet wil aan "duurzame houtwinning" gaan doen en de bossen dus in productiebossen gaan omvormen. Waternet wil volgens hun plannen zelfvoorzienend zijn qua hout. 
-
(Zandhagedis - Belangrijk dood hout)
Dit is volgens Natuurbelang zeer zorgelijk .. omdat niemand weet om hoeveel hout het gaat en op
welke manier de natuurwaarden gewaarborgd gaan worden.
(Zandhagedis - Paring)
(Reegeit - herkauwen)
(Specht - Meikever)
Aan de noordoostkant van de awd is Waternet al begonnen met het merken van de bomen .. 
(Bastgewei komt door)
(Roodborsttapuit)
En natuurlijk moeten inheemse soorten bescherming krijgen tegen exoten. Maar wie de stippen heeft gezien .. ziet dat daar niet altijd spraken van is.
(Schutkleur)
(Rugstreeppad)
De rugstreeppad staat op de Rode Lijst als gevoelig. Hij is streng beschermd middels de Europese Habitatrichtlijn en de Conventie van Bern.
(Boomkikker)
(Spiegel)
De reegeit met haar reekalf van afgelopen jaar .. 
Ik sta op redelijk grote afstand .. en maak geen aanstalten om ze te naderen ..

Dat hebben ze goed door ..en niet veel later is de affectie tussen moeder en dochter duidelijk zichtbaar. ik ga de serie niet geheel plaatsen ..maar zowel dochter als moeder likten elkaar.
Daarbij likte ze de wintervacht bij elkaar weg.
-
Langzaam verdwijnen ze uit het zicht .. ik neem hier even een bakkie koffie. Het is natuurlijk heerlijk om dit zo te zien. En dat zonder verstoring ..Denk dat dat nog wel het belangrijkste was om dit mooi te kunnen fotograferen.
(Kwaakconcert)
(Damhert)
Ook gaat Waternet kappen langs de wandelpaden .. bomen zouden een gevaar vormen voor bezoekers? Het lijkt me vrij logisch dat gevaarlijke situaties moeten worden bekeken en opgelost.
(Boomleeuwerik)
(Roodborsttapuit)
Het grootste risico loopt men bij storm .. maar dan gaat iemand toch echt op eigen risico een bos in. Vreemd dat na al die jaren ..opeens bomen bij paden moeten verdwijnen voor veiligheid van bezoekers. Dat klinkt echt niet geloofwaardig! 
-
Of zijn het economische belangen ..die de overhand gaan krijgen in plaats van natuurbelangen? In veel natuurgebieden in Nederland staan actiegroepen op ..om de belangen van natuur en bezoekers te verdedigen. 95% van de mensen is tegen bomenkap! Er is geen maatschappelijk draagvlak voor deze kaalslag.
-
-
Ecologen die voorstander zijn van bosproductie maken zich eigenlijk ongeloofwaardig als beschermer van natuur. Waternet had al moeite met de fauna in hun gebied .. en nu blijkbaar ook met flora. Bosproductie (30 bomen per ha) moet in een Natura2000 gebied zeker verboden worden!
-
TEKEN DE PETITIE: KLIK (Stichting Natuurbelang Nederland)

1 opmerking:

  1. Weer schitterend vastgelegd Henk, veel dank dat we dit mogen delen!

    BeantwoordenVerwijderen