dinsdag 30 mei 2017

De Polder

Nijkerk: In de polder Arkemheen staat het stoomgemaal Hertog Reijnout. Van 1883 - 1982 was hij in gebruik. Een elektrisch gemaal nam zijn werk over .. In 1985 werd hij gerestaureerd .. en nu draait hij 12 dagen per jaar voor publiek onder stoom ..
 ( De Maaldagen)
-
Grutto ..
-
(Witte Kwikstaart)
Staatsbosbeheer heeft er een prachtig natuurgebied van gemaakt .. wat ten goede moest komen aan de weidevogels. Het waterpeil in de polder werd behoorlijk verhoogd .. 
Tureluur..
(Tureluur pul)
-
Drassig en zelfs hier en daar water op de graslanden. En het maaien gebeurd hier (normaal gesproken) veel later. Pas vanaf 15 juni weet je zeker dat de jongen van de weidevogels zijn uitgevlogen
-
Toch zien we hier vandaag ( 12 Mei 2017) dat veel percelen toch al gemaaid zijn :(
-
(Kneu)
(Kievit pul)
Waar we vroeger op iedere paal wel weidevogels zagen ..hazen in overvloed ..en roofvogels om de pullen het leven moeilijk te maken. is het nu zoeken naar weidevogels

-
Staatsbosbeheer schrijft: Het aantal broedparen van de grutto in polder Arkemheen en de Putterpolder is de laatste jaren verdubbeld en bedraagt nu 150 paren en de kievit zelfs 354 paren. 
(Persoonlijk heb ik en meerdere met mij ... het idee dat het juist minder is geworden.
(Grutto pul)
De zogenaamde 'kuikenlanden' ..dat zijn modderige stroken van vijf meter breed vanuit de slootkant waar jonge pullen insecten kunnen vangen en eten.

Grasmus ... (dacht even aan een Braamsluiper)
De boeren moeten zich aan de nieuwe regels houden .. Na 1 juli tot 15 juli wordt de waterstand verlaagd en kan gras worden gemaaid. De weidevogels krijgen steeds voorrang.  (herhaal nogmaals dat 12 mei al grote percelen waren gemaaid)
-
Met Ghita en Cees .. Eerst Arkemheen Nijkerk ..daarna de Hoge Veluwe ..
Waar ik al eerder een blog van had gemaakt met o.a. Zwarte Specht en Bonte Vliegenvanger
Zie: KLIK