zondag 28 mei 2017

Zogende Welpen

Vossen Deel 2 : En dan zijn er drie!
Net buiten de vossenburcht (ook wel aard ..hol ..bouw of wrang genoemd ) worden de jonge welpen gespeend ..en daarna vertrekt de moervos weer om te jagen. De welpen zijn hier zo'n vier weken oud.

And Then There Were Three .....
-

In een groep vossen .. vinden we altijd maar één dominante rekel ..
Andere rekels worden zodra ze volwassen worden uit de groep verstoten.
En één dominante moervos .. met eventueel meer (verwante) moervossen.
Die met een lagere status helpen bij het grootbrengen van de welpen van de dominante moervos.
Ook is het mogelijk dat een niet dominante moervos werpt.
De welpen worden samengevoegd en worden door de gehele groep groot gebracht.
Of dat hier ook het geval is? 
Wel is één van de welpjes beduidend kleiner dan de andere twee.
Maar of dat ook werkelijk een jong is van een andere moervos?
-
De burcht bestaat hier uit meerdere gangen ..die met elkaar in verbinding staan. Waarschijnlijk heeft deze grote burcht meerdere kamers en een aparte kleine kamer (kraamkamer) die gebruikt is geweest om te werpen. . 
Van belang is in ieder geval dat de burcht hoog ligt en dat water geen problemen geeft.
(De KaaK)
Een flink deel van de vossenpopulatie in de Noord Hollandse Duinen heeft een opvallende afwijking 
De onderkaak is precies 7 % korter dan de bovenkaak ..Een erfelijke eigenschap (gen).
Maar hoe komt dat dan?
Vroeger kwamen vossen niet voor in het westen ... op een enkele zeldzame zwerver na ..
Vanaf 1968 werden er meer vossen gezien in de duinstreek.
Meest voor de hand liggend was dat ze waren uitgezet door mensen.
Jaap Mulder kreeg te horen van een jagersvereniging .. dat ze inderdaad waren uitgezet.
In Heemskerk werden vier jonge vossen uit één worp losgelaten.
Uit dit viertal vossen is de huidige populatie ..ten noorden van het Noordzeekanaal ontstaan.
Daarbij is dus sprake van een hoge graad van inteelt.
Eén van die eerste vosjes moet een afwijkend gen gehad hebben.
Het verschijnsel dat in nieuw ontstane populaties bepaalde zeldzame eigenschappen ..
opeens veel meer kans krijgen ..staat bekend als het 'foundereffect'
De min of meer toevallige combinatie van eigenschappen  ..
die de eerste pioniers ..de 'founders" in hun erfelijk materiaal met zich mee brengen ...
Bepaald de mate waarin die eigenschappen later in de hele populatie voorkomen.
Nu de populatie door de jaren heen is toegenomen ..verwachten ze dat de vossen met een afwijkende kaak .. in de toekomst een stuk lager zal zijn. 
Helemaal verdwijnen kan het verschijnsel nauwelijks ..
Omdat het in zijn verborgen vorm niet nadelig is voor de vossen.
-
(Tot Vossen ..Deel 3).
Ook hier heeft het loslaten/uitzetten van dieren in de natuur grote gevolgen.
de consequenties werden toen in die tijd duidelijk onderschat .. hopelijk leert men hier van!
(Deel 1 onderweg gemist? KlIK .)