maandag 5 januari 2015

Lentevreugd

Lentevreugd (Wassenaar) 
Een prachtig natuurgebied die aansluit op "Pan van Persijn ...misschien beter bekend als "Panbos". Het is zo'n 100 ha groot ..En er lopen zo'n 45 runderen (Schotse Hooglanders) en 15 Konik paarden waar vroeger tulpen werden geteeld
Schotse Hooglander
Met een beetje geluk zie je hier een ree of een vos ..
Hooglanders
Blauwe Reiger
Ook is dit gebied een waar paradijs voor vogels..In 2010 onder andere de zeldzaamheden als de kuifkoekoek en de griel. Vaker worden hier roerdompen ..kiekendief ..ijsvogel ..boomvalk..veldleeuwerik en lepelaars gezien Helaas moet ik het vandaag doen met een reiger..een heggemus en een torenvalk


Torenvalk
Om even aan te geven hoe groot de biodiversiteit is van het gebied...Dit zijn alleen de grassen en schijngrassen (KNNV-grassenwerkgroep) GRASSEN: Beemlangbloem Buntgras Duinriet Floringras Geknikte vossenstaart Gestreeote witbol Gewoon reukgras Glanshaver Grote vossenstaart Hoge dravik IJle dravik Kropaar Kweek Liesgras Mannagras Riet Rietzwenkgras Rood zwenkgras Ruw beemdgras Smal fakkelgras Spaanse dravik Straatgras Veldbeemdgras Vroege haver Watergras Zachte dravik Zilverhaver SCHIJNGRASSEN: Gewone veldbies Gewone waterbies Greppelrus Hoge cyperzegge Moeraszege Oeverzegge Paddenrus Pitrus Pluimzegge Ruige zegge Ruwe bies Tweerijge zegge Zandzegge Zeegroene rus Zomprus Zwarte zegge
-
Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD)

In de AWD zien we geen Schotse Hooglanders of Konkspaarden 
Hier zijn damherten koeien en schapen de grote grazers ,,, 
En de vos ..als predator
In deze tijd ...Raltijd of Roltijd (paringstijd) van vossen
zien de vossen er prachtig uit in hun wintervacht ..de rekel loopt in deze periode zo'n drie vier weken achter de moervos aan ..paringstijd is december januari.
Rechts het "Eiland van Rolvers"..
Zaagbek Mannetje
Damhert..
De damherten in het gebied awd zien er prima uit ..ze moeten het hebben van hun vetreserves Je hoort regelmatig mensen zeggen dat de herten verhongeren in de awd ..maar dat is absoluut niet waar Ik vraag me dan ook regelmatig af wie die mensen zij die dat beweren? Waarschijnlijk van mensen die er nooit komen of van mensen die er belang bij hebben om ze te schieten.....Ja de populatie is groot ..maar zeker niet te groot voor dit gebied.
Staartmees
Deze vos had last van zijn linker achterpoot..het lijkt gebroken
De boswachters zijn op de hoogte gebracht ..waarschijnlijk kijken ze het even aan.
Dama dama