maandag 12 augustus 2013

Beer in Nederland

FICTIE ...of toch werkelijkheid ?
Het lijkt in eerste instantie een onwerkelijk idee ...wilde beren in Nederland...maar als we in ons land serieus aan natuurherstel willen doen ..kunnen natuurbeschermingsorganisaties uiteindelijk niet om grote inheemse zoogdieren heen en zeker niet om de beer ..
Volgens publicist Stefan Pasma ..zou niet alleen de wolf ..
maar ook de bruine beer een vlaggenschip voor topnatuur kunnen zijn.
-

De natuur in Nederland doet in potentie niet onder voor die in Afrika ..met aansprekende diersoorten als eland ..edelhert..wolf..zeearend en beer ..Ons land heeft een zeer vruchtbare rivierdelta en dat biedt ook veel potentie voor grootschalig natuur..
Zo is in het Markermeer plek voor een robuust moeras en plassengebied ..die acht maal zo groot is dan de OVP .. Of door grote gebieden OVP ..Veluwe ..Gelderse Poort aan elkaar te verbinden.
-
Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer zijn aan zet om de handen ineen te slaan..en een paar bruine beren te herintroduceren in een bestaand en afgeschermd natuurgebied. Het lijkt een onwerkelijk idee ...wilde beren in Nederland..Maar als we in ons land serieus aan natuurherstel willen doen ..kunnen natuurorganisaties uiteindelijk niet om grote inheemse zoogdieren heen ..en zeker niet om de bruine beer ..
Is dit inderdaad fictie? 
...of is het idee van Stefan Pasma ..juist geniaal?
U kunt het al raden ...Ik ben voor :) ...
Bezoek zijn site maar eens http://www.ongerepte-natuur.nl/ 
-
En wij ( Tomek Henk Herman en ik ) komen vandaag de eerste grote beer tegen ..en dat in de Amsterdamse Waterleidingduinen .. waar we vroeg in de morgen bij Ingang "Panneland" naar binnen zijn gegaan .
...Ruimte genoeg voor deze grote beer in de AWD..
De gemeente Amsterdam beraadt zich over het te kiezen beleid ..inzake damherten AWD ( 3400 ha ) NPKZ ( 3800 ha )  Er moet een vorm van beleid komen .. want deze twee natuurgebieden voeren juist een tegengesteld beleid


Jaarlijks worden tussen IJmuiden en Den Haag de damherten en Reeën geteld ..Opgedeeld in vier deelgebieden en 90 telgebieden..worden ze door 270 tellers  ( beherende organisaties en WBE )
Zelf denk ik dat het aantal Herten ( volwassen mannetjes ) in de AWD..behoorlijk is afgenomen ..
Sterker nog ..je moet echt een behoorlijk gebied afstruinen om één volwassen mannetje te vinden ..
Ook in de Zeereep zie je beduidend minder herten ..
Iedereen die regelmatig de AWD bezoekt ..zal dat kunnen bevestigen!

In mijn achtertuin zit een Sabelsprinkhaan..En die wil ik toch even meenemen in dit blogbericht ..Zo ook deze Schotse Hooglander in Lentevreugd ..en de Groenling .. (achtertuin)