woensdag 14 januari 2015

Dierenbescherming Faunabescherming en PvdD

Sinds 2004 heeft de Gemeente Amsterdam besloten om niet meer te beheren ..De afspraak toentertijd is gemaakt dat er in 2009 een evaluatie zou plaatsvinden en dat is niet gebeurd. Sinds 2007 heeft de Provincie Noord-Holland contact ..zowel ambtelijk als bestuurlijk met Amsterdam om te wijzen op die te houden evaluatie en het steeds groeiende aantal damherten en de stijging van het aantal incidenten. Zie: KLIK ( Jaap Bond Gedeputeerde Flora en Fauna Provincie Noord Holland)
-
De damherten komen uit de awd ..en zoeken de weilanden op. Zelfs het verouderde hekwerk is voor de herten geen obstakel ..Alle partijen dringen aan op het afmaken van het hekkenplan ..

..dat Amsterdam in 2007 presenteerde als oplossing voor de overlast voor automobilisten ..bewoners en bollenboeren in de omgeving . Nog steeds is een aanzienlijk deel van het veertien kilometer hekwerk nog steeds niet gerealiseerd.
Februari 2011

11 Juli 2012 ..Informatiebijeenkomst ontheffing (aanvraag) voor afschot van de damherten buiten het leefgebied/duingebied Jaap Bond Gedeputeerde Noord-Holland ..zie: KLIK en het verslag van H.Sloos KLIK Provincie: Ecoduct krijgt een tijdelijk hek,totdat het beheer in de AWD gelijk is aan dat van NPZK
Het hekwerk 2012 is af ..Jaap Bond heeft het voor elkaar dat de damherten buiten de awd afgeschoten kunnen worden .. (hoofdzakelijk mannetjes)
7 Dec 2012 ..De KNMI heeft zijn waarschuwing voor overlast door winterweer opgeschaald naar code oranje ...De herten staan bij het "Vinkenveld"voor de hekken en kunnen de weilanden niet in..
-
In plaats dat de herten uitwijken naar andere foerageer plekken ..blijven de herten stoïcijns in het gebied "Vinkenveld" waar de druk toeneemt en bomen het moeten ontgelden..Het afpakken van habitat eist zijn tol.
De herten zijn verzwakt als ze uiteindelijk toch het achtergebied opzoeken ..en vele vinden de dood..
Enkele damherten zoeken sterk vermagerd het achtergebied ..en overleven de strenge winter.
Het afnemen van de weilanden ...strenge winter..en afschot van honderden damherten buiten de awd hebben de populatie flink doen dalen.
Nu zijn de damherten gewend aan de nieuwe situatie ..ze zien er gezond uit.
Natuurlijk heeft tijdelijk de flora in de awd ook een klap moeten verwerken door de tijdelijke druk die ontstaan is door het afnemen van habitat ...Onderzoek die is gedaan in 2014 zijn dus niet echt relevant ..om goed beeld te krijgen moet men ook in 2015 en 2016 onderzoek blijven doen.
En nog beter is het om ecoduct "Zandpoort" open te zetten voor damherten.
Zolang schapen en koeien worden ingezet om verruiging te voorkomen en herten er goed en gezond uitzien ..is proactief beheer echt niet noodzakelijk!
-
Er dreigt in plaats van reactief beheer proactief beheer ..de kans is dan groot dat er honderden herten gaan worden geschoten... De Faunabescherming .De Dierenbescherming en de PvdD gaan daar alles aan doen om dat te voorkomen!