zondag 29 augustus 2010

HOOGSTE PRIORITEIT !!!!

Hartelijk dank voor uw e-mail. Vandaag heeft de gemeenteraad van Amsterdam over dit onderwerp gesproken. Helaas was de SP de enige partij die zich uitsprak tegen het fietspad door de Amsterdamse Waterleidingduinen.
Bij de bespreking bleek duidelijk dat er veel weerstand tegen dit fietspad is. Alternatieven zijn onvoldoende onderzocht en in de hoop om een flinke zak Europees geld binnen te halen voor een ecoduct moest het besluit voor een fietspad erdoor gejaagd worden.
Nu alleen de SP tegen dit voorstel blijkt te zijn in de Amsterdamse gemeenteraad, is de hoop gevestigd op Europa. Als daar de subsidie wordt afgewezen zal vermoedelijk het plan alsnog niet doorgaan.
De SP zal zich blijven inzetten voor een mooi en rustig Waterleidingduingebied.


Met vriendelijke groet,
Laurens Ivens
Fractievoorzitter SP-Amsterdam

-----------------------------------


ALARM...ALARM..LAATSTE KANS!!!!!
LEES DIT EVEN AANDACHTIG S.V.P.
NEEM DIT BERICHT OVER OP U SITE..BLOG..HYVES..OF GEEF HET DOOR VIA MAIL. HELP DE AWD.....NU!!!

Mail van Harry Hobo:
Hallo Henk.
Wil jij deze tekst (naar eigen inzicht aan te passen natuurlijk) op je website zetten, liefst maandag nog als het mogelijk is. Er is nog weinig
tijd maar over 3 dagen is het zover. Wellicht kunnen nog honderden AWD liefhebbers hun stem laten horen. Commissieleden vinden het erg belangrijk om te horen wat er leeft.
Bedankt alvast voor al je medewerking.
Harry Hobo
st. Natuurbelang Amsterdamse Waterleidingduinen.

-----------------
Persbericht 29 augustus 2010.

Woensdag 1 september is het zover; de adviescommissie EZP in Amsterdam zal beslissen of er een fietspad komt in de AWD. Het college van wethouders vraagt de commissie in te stemmen met het voorstel van de klankbordgroep.

Dit is de beslissende vergadering. Het is belangrijk dat de commissie leden goed begrijpen dat het klankbordgroep advies tot stand is gekomen zonder medewerking van stichting Natuurbelang AWD. Het is dus in ieder geval GEEN breedgedragen advies. De 800.000 bezoekers, hun stem telde niet mee. De 14.000 handtekeningen telden niet mee. De klankbordgroep, met daarin de fietsersbond, een manege en een golfclub lijken tot nu toe belangrijker.
Als laatste poging om de commissie van eerlijke informatie te voorzien kunnen lezers via de website van Natuurbelang awd ( http://awd.natuurbelangnederland.nl/actie-fietspad.html  ) makkelijk een standaard brief sturen aan alle commissieleden, eventueel aangevuld met eigen tekst.
Hieronder de letterlijke tekst van de brief :

Geachte leden van de adviescommissie EZP,

Ondergetekende zou gaarne een dringend beroep op u willen doen om het voorstel van de klankbordgroep niet te aanvaarden.
Ondergetekende heeft onderstaande bezwaren tegen de z.g buitenrandvariant van de klankbordgroep die een alternatief zou vormen voor het fietspadvoorstel door de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD).

- De actieve gebruikers van de AWD, vertegenwoordigd in stichting Natuurbelang AWD, zijn buiten de klankbordgroep gehouden. In de notulen van de adviescommissie EZP van 30 juni 2010 kunt u lezen hoe die situatie ontstaan is. Feit is dat de klankbordgroep geen unaniem en breed gedragen advies naar buiten brengt.

- De buitenrandvariant gaat nog steeds voor circa 600 meter door de AWD en sluit 6 hectare AWD grond af voor bezoekers.

- De route wijkt op veel plaatsen slechts 25 meter af van het oorspronkelijk voorstel. Daarmee was u het in 2009 niet eens. Deze kleine verschuiving van de route kan toch geen reden zijn om uw mening te herzien.

- De route gaat dwars door Natura 2000 gebied. Er is al zo weinig natuur in Nederland.

- Amsterdam heeft 100 jaar lang de AWD beschermd tegen de oprukkende recreatie. Natuur, rust en ruimte konden alleen worden gewaarborgd als er niet gefietst zou worden. Deze argumenten gelden nog steeds.

- de AWD is het grootste aaneengesloten wandelgebied van Nederland, hier is grote behoefte aan, het grote aantal bezoekers (800.000) maakt dit duidelijk.

- wandelen is een belangrijkere vorm van recreatie dan fietsen voor Nederland (bron Recron). Er zijn al zoveel wandelgebieden verloren gegaan de laatste 50 jaar.

- Het gevaar van precedentwerking is levensgroot. De Hele AWD ligt vol met verharde paden. De Fietsersbond heeft kaarten klaarliggen waarop al deze routes zijn ingetekend als gewenste fietsroute. Noord-Holland is hiervan op de hoogte.

- Het zal in de praktijk , ondanks goede voornemens, zeer moeilijk worden mountainbikers en racefietsers te weren.
Laat de Amsterdamse Waterleidingduinen alstublieft het allergrootste wandel- en zwerftochtengebied van de Nederlandse natuurgebieden blijven.

Hartelijk dank voor uw bereidheid,

Dus reageer op:
BEDANKT NAMENS DE NATUUR AWD!!!