maandag 19 januari 2015

Waternet Voertuigen

De Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD)
Eigenlijk een industriegebied (waterwingebied 1851) van zo'n 3400 ha groot.Dit Natura 2000 gebied is een uniek gebied dat rijk is aan flora en fauna ..ook uniek is dat men in dit gebied mag struinen.
..dat maakt het gebied spannend.


(Werkzaamheden "Eiland van Rolvers")
In de awd zien en horen we regelmatig voertuigen rijden...die in het gebied actief zijn...onderhoud/natuurbeheer is noodzakelijk in dit waterwingebied. Maaien ..Plaggen ...Rooien .. Frezen ..Baggeren ..en het afvoeren van materiaal is noodzakelijk .
Om te zorgen dat water aan en afvoer onbelemmerd kan plaatsvinden ..
is het noodzakelijk om de breedte en diepte op peil te houden
Takken en bladeren moeten worden weggenomen bij de filters

(zoek de vos)
Vooral de bestrijding van de Amerikaanse vogelkers (Prunus seriotina) die ooit in de jaren twintig is geïntroduceerd om verstuiving tegen te gaan ..en die zich als een ware plaag vermeerderde.. kost nu veel arbeid en geld om ze te bestrijden ..vandaar dat de prunus ook de bijnaam kreeg bospest.
-
Het kost nu veel arbeid en geld om deze prunus ..ook wel bospest genoemd uit het duingebied te bestrijden  

Wilde Zwaan
houtversnipperaar
baggeren
maaien
Ook in de winterperiode gaan werkzaamheden gewoon door..
-
Het afvoeren van houtsnippers ..
-
De Waterwinkanalen moeten worden opengehouden ...In de jaren 80 zijn graskarpers uitgezet om ook op een natuurlijke manier de kanalen open te houden... 
-
De foto's van de klapekster zijn niet best ..maar de waarneming deze week was wel heel leuk..Klapeksters zijn  plaatstrouw .. Een klapekster geringd (L 192163) op 1 november 2003 werd op 16 december 2006 weer gevangen op nog geen 1,5 kilometer van de ringplaats.
(2007 - "Hazenhoek")
Door de jaren heen zien we veranderingen van tactiek ..in 2007
werden nog beide kanten gemaaid..later ging men dat om en om doen ..In 2007 waren er minder bezoekers dan tegenwoordig ..en zag je hier ook regelmatig de kleine zwaan en nonnentjes