donderdag 14 januari 2010

Jaap Bond Gedeputeerde Flora en Fauna Provincie Noord-Holland


(Wel sportief..Een mailtje van:)
Mailtje van: Dhr. Jaap Bond
Gedeputeerde Flora en Fauna
Provincie Noord-Holland
Reactie op schrijven van Henk Bos
Het CDA ( Was een trouwe CDA stemmer) ..........de weg kwijt?
U als rentmeester van de natuur...Heeft de opdracht van GOD om de natuur te koesteren!!!!!!
Gr Henk Bos


Geachte Heer Bos,
Lees Genesis als u het toch over GOD heeft. Voor verdere antwoord zie onderstaande mail.

Geachte heer/mevrouw,

Bedankt voor uw mail. Het is goed om te merken dat de damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen niet alleen bij politieke bestuurders de aandacht hebben. U vraagt ons om het beheer van deze hertenpopulatie achterwege te laten.
U reageert op een voor een deel inhoudelijke onjuiste mail van Faunabescherming die voor hun achterban een mail actie ontketenen. Amsterdam is verantwoordelijk voor het beheer in dit gebied. De verantwoordelijke wethouder daar is op de hoogte van de stijging van het aantal damherten in dat gebied. Sinds 2004 heeft de Gemeente Amsterdam besloten om niet meer te beheren. De afspraak toentertijd is gemaakt dat er in 2009 een evaluatie zou plaatsvinden en dat is niet gebeurd. Sinds 2007 heeft de Provincie Noord-Holland contact, zowel ambtelijk als bestuurlijk met Amsterdam om te wijzen op die te houden evaluatie en het steeds groeiende aantal damherten en de stijging van het aantal incidenten.

De situatie met de damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen is inmiddels zo dat er ons inziens moet worden ingegrepen. De afgelopen vijf jaar is de populatie bijna verdriedubbeld, van 400 naar meer dan 1.000 damherten en dit aantal zal, als er niet ingegrepen wordt, steeds verder toenemen. Deze dieren gaan op zoek naar voedsel, ook buiten de duinen. Hiervoor moeten ze de weg oversteken wat regelmatig tot ongevallen leidt. Naast blikschade aan vervoermiddelen lopen deze ongevallen ook voor de dieren soms noodlottig af. Inmiddels heeft zich onlangs het eerste verkeersongeval met menselijk letsel voorgedaan. Naast de onveilige verkeerssituaties die de damherten veroorzaken, zijn zij ook verantwoordelijk voor schade aan akkers van bollenboeren en tuinen van omwonenden. In 2009 is er meer dan € 41.000 aan schade getaxeerd. Deze schades worden uit publieke middelen gecompenseerd.

Omdat de provincie bij het beheer van de damherten niet over één nacht ijs wil gaan, heeft het (onafhankelijke) onderzoeksbureau Alterra onderzoek gedaan naar alternatieve vormen van beheer, zoals anticonceptie of het inzetten van natuurlijke vijanden in het gebied. Geen van deze alternatieve opties bleek haalbaar. Het plaatsen van hekken langs de drukke wegen om het duingebied is goed, maar niet afdoende. Plannen om de gehele Amsterdamse Waterleidingduinen af te sluiten met 2,5 meter hoge hekken gaan regelrecht in tegen het Europese beleid om versnippering van natuur tegen te gaan. Bovendien los je met het plaatsen van hekwerk het probleem van de toenemende hertenpopulatie niet op. Hierover verschillen wij van mening met de gemeente Amsterdam.

Inmiddels heeft het bestuurlijke gesprek plaatsgevonden met de verantwoordelijke Wethouder van Amsterdam en de verantwoordelijke gedeputeerden van de provincies Noord- en Zuid-Holland. In dat gesprek is afgesproken dat er een beheerplan opgemaakt gaat worden in de komende weken. Dit beheerplan zal meer duidelijkheid moeten verschaffen over de exacte aantallen, het effect van de geplaatste en nog te plaatsen hekken en de balans in het gebied voor de overige flora en fauna. Dit beheerplan zal daarna opnieuw inhoudelijk besproken worden met de genoemde partijen. Daarna zal een beslissing genomen worden over verdere maatregelen.
Met vriendelijke groet,

Jaap Bond
Gedeputeerde Flora en Fauna
Provincie Noord-Holland

De argumentatie om de damherten af te schieten is gebaseerd op onwaarheden/verkeerde en verdraaide informatie......Zie deze twee links van mijn site!!!

8 opmerkingen:

 1. Wat een ... @#$%^& is die man ook zeg ... het is zo onnodig om nu op dit moment om die redenen de herten af te schieten. En wat heeft Genesis er mee te maken??? Ik begrijp die man niet hoor ...

  Groetjes en fijne avond
  Miranda
  p.s. is je pc al weer gemaakt?

  BeantwoordenVerwijderen
 2. p.s. mooie foto's van de herten in de sneeuw!!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. op de ketting springen en aktievoeren henk....
  op de barricaden voor de herten

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Ik weet het ook niet...Maar mischien heeft hij dit gelezen (op mijn site?)

  "En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed."
  En over die volmaakte schepping krijgt Adam het beheer. Hij wordt er Rentmeester van. Hij mag de dieren een naam geven; hij mag zorgen voor Gods schepping.
  God kon deze verantwoordelijkheid aan Adam geven, want de mens was geschapen naar het evenbeeld van God.


  De mens was volmaakt en was in staat om deze opdracht volmaakt te vervullen.
  Zijn schepping aan de mens gegeven, toch blijft God de Eigenaar van Zijn schepping.
  In Psalm 50 vers 10 lezen we:
  "Want al het gedierte des wouds is Mijne; de beesten op de duizend bergen".
  En als CDA er....Neem je dit als Leidraad! ( altans....)
  aan J.Bond

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Ik had ook weer een mail van de heer Bond, ik dacht dat het dezelfde mail was als de vorige maar er stonden toch een paar andere zinnen tussen.
  Pfff wat een man. Wij blijven opkomen voor de damherten hoor.

  PS, ik heb een mailtje naar je gestuurd over morgen, wandeling....

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Henk ik kwam van de week mensen tegen en die vroegen zich af waar de grote populatie damherten waren.
  Zei vertelde als er dan een overschot is zouden wij ook de damherten tegen komen. Ik kon ze alleen maar gelijk geven.
  En daarbij komt de mens bemoeit zich steeds meer met de natuur waardoor het natuurlijk even wicht wordt verstoord. Ook hierin gaat dit weer gebeuren, zie met de reen waarvan er toch veel meer zouden moeten zijn ook hierin heeft de mens zijn invloed bij gehad en niet de damherten.
  Ik blijf je steunen in dit protest en de mens moet zich maar aanpassen en niet de dieren.

  Gr Ria

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Hoe komt het toch dat ik me niet verbaas over een dergelijk antwoord? Heeft het te maken met het vertrouwen in de hedendaagse politiek? Ik ben bang van wel. Men heeft het over schade van luttele duizenden euro's wat het rechtvaardigen zou om deze beesten af te schieten. Hoe zit het dan met de tweede Betuwelijn met een schadepost van 7 miljard. Wie schieten we daar eigenlijk voor af?
  Welk politiek rund kunnen we daar voor verantwoordelijk houden? Want zeg nu zelf, ze maken het "bond" hoor die mensen die Gods schepping beheren...

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Hoi Peter
  En volgens mij..Moeten de Bollenboeren nog steeds geld vangen. Want daar zijn ze niet zo snel mee.
  Terwijl de bollenvelden..Miljoenen euro's in het laatje....via toerisme!
  Mogen ze dan wat vangen...Nou van mij wel. Zop best hebben ze het op dit moment niet. De tulpen brengen niets op. (helaas)
  Gr Henk


  Mopje
  Komt een bollenboer bij de dokter...De dokter zegt tegen de bollenboer "U heeft nog maar drie weken te leven!!
  Zegt de bollenboer...."Waarvan dan!".

  BeantwoordenVerwijderen