woensdag 27 januari 2010

Een Barre Tocht in de AWD

Vandaag samen met GertJan Pols...Tegen beter weten in naar het AWD. Omdat Gertjan iets later zou komen bleef ik een beetje in de buurt van ingang De Zilk. En daar kwam ik dit nest/hol tegen.
Heeft U een idee van welk beest dat mag wezen?
Dan hoor ik dat graag!

Dit hol/nest lag dicht bij een uilenkast.

Algemene aandachtspunten:
Een bosuilenkast dient in een boom (bos, park of houtwal) te worden opgehangen, liefst beschut door andere bomen.
Leg altijd iets nestmateriaal (bestaande uit houtsnippers of kleine takjes) in de nestkast, uilen maken namelijk zelf geen nest.
Hang de kast niet boven water (bijv. sloot of kikkerpoel), de jongen zullen al in een vrij vroeg stadium de kast verlaten, de kans is dan groot dat ze verdrinken.
Controle op de aanwezigheid van jonge bosuilen dient pas plaats te vinden vanaf 2e helft april.
Wanneer u jonge uilen in de omgeving van de kast aantreft, dan deze niet terugplaatsen in de kast. Jonge uilen (takkelingen) zullen al vrij jong de kast verlaten, de oudervogel is altijd in de buurt.
De kast in september onderwerpen aan een algehele inspectie. Wellicht moet een gedeelte van het nestmateriaal worden verwijderd, zeker wanneer het nestmateriaal vochtig is. Wanneer er een kauw in gebroed heeft dient het gehele oude nest te worden verwijderd.
Andere bewoners van een bosuilenkast kunnen zijn: kauw, holenduif of mogelijk zelfs een eend.

En dan kom ik dichtbij de ingang De Zilk ( Gebied Stenenbergje) deze Bunker tegen. Deze had ik nog nooit eerder gezien..! Ga deze even doorgeven aan de bunkerploeg.
Ik ga er eigenlijk van uit dat ze deze al in kaart hebben gebracht.

Torenvalk.
De Torenvalk (Falco tinnunculus) is een vogel uit de familie van valken (Falconidae). Een andere naam is ook Roodvalk of Avondvalk.
GertJan is er ...En we lopen naar het achtergebied over de Haasveldersweg..

Konijn.
Inmiddels is het 16 jaar geleden dat de eerste uitbraak
van RHD plaatsvond. RHD, in het Nederlands ook wel
Viraal Hemorragisch Syndroom (VHS) genoemd, is een
epidemische ziekte die zich vanuit tamme konijnen in Italië
over heel Europa heeft verspreid. De eerste waarnemingen
in Nederland zijn uit 1990, maar het heeft nog jaren geduurd
voor de ziekte zich over heel Nederland had verspreid. Het is
voor het konijn een dodelijke ziekte. Een konijn raakt besmet
door direct of indirect contact. Besmetting door direct contact
vindt plaats via de fecale-orale route. Indirecte overdracht
gebeurt onder andere via gras, mensen of stekende insecten.
Het dier sterft heel plots (binnen 48 uur) waarbij wat bloed uit
de neus kan komen. Men ziet daarom geen zieke of vermagerde
dieren rondlopen: het voorkomen van RHD in een terrein
valt de waarnemer nauwelijks op. Het virus veroorzaakt
inwendige bloedingen (hemorragie = bloeding).
-----
De konijnenpopulatie in Nederland is zo goed als terug op het niveau van begin jaren negentig, voor die zwaar getroffen werd door de virusziekte RHD. Dat meldde de Zoogdiervereniging VZZ op basis van onderzoek.
Uit dat onderzoek zou blijken dat steeds meer konijnen het virus overleven. Uit tellingen blijkt, zo zegt de VZZ, dat de konijnenpopulatie de laatste drie jaar weer toeneemt. Daarvoor was er sprake van een sterke afname. In Nederland leven enige honderdduizenden konijnen.

Waar ik de Vos verwachte...Daar waren ze bezig met Transport van Houtsnippers.
Een soort hooibroei...De damp slaat uit de hoop...
Geen wonder dat de vos daar op stond/lag....Lekker warm natuurlijk!

Hetr prachtige Duingebied....Maar er staat veel wind..En het is hier koud..En donker weer.
Het gaat denk ik zo sneeuwen of regenen.

We worden hier ingehaald door twee Fietsers.
En dan moet je als wandelaar even uitkijken en aan de kant...Want de AWD schijnt dan voor de fietsers te zijn...En niet voor de wandelaars :(
Ze hebben een kaartje hangen van Waternet.(legaal dus)
Maar ik vind dit dus helemaal NIKS!!!

Drie Brilduikers mannetjes..Ze zijn nu veel te zien in het AWD

En dan zien we vandaag de tweede vos...Maar deze krijgen we op de foto....

ook al is het dan van ver..

alltijd even een extra kick!

We komen weinig hertjes tegen (Zijn ze soms al geschoten :)

De vos is hier  door het ijs gezakt...Maar aan de sporen te zien...Is hij er weer uitgekomen.
Ik heb het met Gertjan nog over de Oostvaardersplassen..We moeten maar snel weer eens gaan.
Waarschijnlijk Zondag over een week.....Wie mee wil!!
Laat het even weten...Iedereen is welkom.

Wilde Zwanen...Ze zijn er nog!

GertJan..Knobbelzwanen

Knobbelzwanen..Wat gewoontjes...Maar ze blijven natuurlijk mooi!

Weer een vos die geluk had...en uit het water kon komen,

Wilde zwaan...Prachtig beest...Nu heb je de kans nog om ze te zien.

Sporen van de vos over het water.
En nu begint het echt vies te regenen...En we moeten nog een heel eind naar de uitgang.
Ja dat viel even tegen...Mar dit risico hadden we bewust genomen..
Dus niet klagen
Ik had deze wandeling niet willen missen!!
Meer over deze wandeling : zie bij GertJan Pols
 http://polsjes.blogspot.com/