donderdag 11 december 2014

Mooiste Paddenstoelen en Zwammen

Het "Verborgen Rijk"..het rijk van schimmels.
Paddenstoelen...Zwammen en Schimmels vallen allemaal onder het rijk van de schimmels..De Paddenstoel is de vrucht van een schimmel
Bekijk een deel van de paddenstoelenfoto's uit mijn collectie
Inktzwam..
In Nederland komen bijna 100 soorten inktzwammen voor...
Grote Parasolzwam Macrolepiota procera
Dit is de grootste van alle Europese Plaatjeszwammen (hoogte 18-40 centimeter) Hier op de vlakte ..in het gebied "De Vellen" AWD ...lijkt hij echt mega groot. De hoed kan gebakken worden ..en smaakt prima. Maar kijk uit..er zijn zo'n 50 verschillende soorten  ..en die zijn niet allemaal eetbaar.
Grote Parasolzwam Macrolepiota procera
Zwarte knoopzwam
-
-
Sponszwam
De Sponszwam doet zijn naam eer aan ..hij lijkt dan ook echt op een badspons..maar heeft ook wel wat weg van een Bloemkool ..Ze noemen hem n Engeland dan ook Bloemkoolzwam (Cauliflower) ..deze zwam schijnt heel lekker te wezen.

.Parelstuifzwam..
Porseleinzwam Oudemansiella muscida
Vliegenzwam..
De meest tot verbeelding sprekende paddenstoel is wel de Vliegenzwam ..
Als kind bestond er maar één paddenstoel ..en dat was een paddenstoel die rood was met witte stippen...Ze waren bewoond door kabouters ..en moesten wel te maken hebben met tovenarij en heksen.
Parelamaniet..
De Parelamaniet behoort net zo als de Vliegenzwam tot de familie van de Amanieten ...Het zijn geen paddenstoelen die je kunt eten ..Nogal wat Amanieten zijn giftig ...en bevatten alfa-amanite
-
Foptandzwam..


Zadelzwam..
Deze Zadelzwam viel wel op in de awd .. Het is een echte parasiet en dringt door het kernhout.. waar hij witrot veroorzaakt.. Hij is eetbaar ..zolang hij niet verhout is ..Ik blijf er netjes van af ..het is toch zonde om deze mee te nemen.
Kleverig Koraalzwametje
Wollige Stekelzwam
Witte Koraalzwam
Heksenboter..
 Geloof het of niet ...er zit beweging in Heksenboter,,het kruipt of zwemt naar zijn voedsel toe en laat een soort slakkenspoor na.. Het is geen plant en het is geen dier ..men noemt het een slijmzwam.
Rossig Buikkussentje - Tubifera ferruginosa (slijmzwam)
Blote-billetjeszwam - Lycogala epidendrum (slijmzwam)
Aardster...
Reuzenbovist..
De Reuzenbovist kan enorme afmetingen krijgen..tachtig centimeter doorsnee is geen uitzondering. door mijn aansteker er op te leggen ..is het goed in te schatten hoe groot hij is.. Deze is niet in de AWD genomen...maar daar zijn Herman en ik ze wel tegengekomen...tegen de zeereep aan.
Sporen
Zwermeninktzwam..
Pruikzwam..
Deze Stekelzwam of Pruikzwam bij ingang "Öase" AWD maakt gebruik van een stamwond ..op deze Beuk..Ook deze is geschikt om te eten..Hij schijnt een gunstige werking te hebben op maag en darm kanaal .
Geweizwam..
Pijpknotszwam...
Knotszwam
Op de grond ..tussen gras en mosKnotszwammen uit schrale graslanden zijn indicatorsoorten voor de ouderdom en natuurwaarde van deze graslanden ..
Judasoor
De vlier is de voornaamste gastboom van een eetbare paddenstoel, die judasoor genoemd wordt omdat volgens de legende Judas zich, nadat hij Christus had verraden, aan een vlierboom heeft opgehangen. Ook wordt wel gezegd dat het de oren van Judas zijn die voor eeuwig gedoemd zijn te horen hoe de wind hem beschuldigt van het verraden van Jezus
-
Geel Hoorntje
Grote Stinkzwam..

De stinkzwam doet zijn naam eer aan..een soort lijkenlucht die vliegen aantrekt en zo de stinkzam helpt met sporenverspreiding ..Vroeger dacht men dat de duivel ze gebruikte om heksen mee te bevruchten..
Grote Stinkzwam
Grote Stinkzwam ...Duivelsei 
Spechtinktzwam..
Dodemansvingers
Ook zou het een gevaar opleveren voor kuise maagden..Aan de stinkzwammen is de legende verbonden van dodemansvingers. Dit zijn vingers van gestorven kinderen die tijdens hun leven hun ouders geslagen hadden en die elk jaar..als om vergeving smekend..hun handjes uit het graf staken.
Vermiljoenhoutzwam..
Meniezwammetje
Bekerswam
 Bekerzwammen behoren tot de fam. van de zakjeszwammen ..een
grote fam. in schimmelland en een belangrijke groep voor de medische wereld .. er wordt namelijk penicilline van gemaakt..
Bekerswam 
Berijpte russula
Dit soort komt in vele kleuren voor .. De paddenstoel is eetbaar ..Ik zou me daar niet aan wagen ..ondanks dat hij er heerlijk uitziet ...regelmatig worden mensen opgenomen na het eten van paddenstoelen ..wat dat betreft zou ik het risico niet nemen

Morielje
Ook Morielje is eetbaar ..maar verwarring kan groot wezen met de voorjaarskluifzwam ..
Rauwe morieljes zijn giftig ..en zijn alleen verhit eetbaar. De zwam wordt gebruikt bij champignonsaus en wordt hoofdzakelijk bij wild geserveerd.
Dennenvoetszwam
Een nog relatief jong exemplaar die niet zoveel voorkomt ..groeit hier aan de voet van dennenbomen.
Deze parasitaire schimmel is een veroorzaker van stamvoetrot.
Gewone Beurszwam Volvariella gloiocephala
Of het echt de Gewone Beurszwam dat weet ik niet zeker .. Zie ze vooralwat bruinig op het internet. Hij stond in de awd bij ingang "De Zilk" Ik ga er van uit dat zijn buurman (zie rechts) die op vijftien cm. afstand stond ..familie was :)

Gewone Beurszwam Volvariella gloiocephala (Iphone)
Zwavelzwam Laetiporus sulphureus
De Zwavelzwam komt voor op dode en levende stammen en stronken van loofbomen. 
Deze eenjarige houtzwam valt op door zijn geel-oranje kleur ...Oude verbleken.
Wieltje Marasmius rotula
Het wieltje is een kleine ..in Nederland algemene paddenstoelensoort ..
Geweldig om deze fragiele paddenstoel te fotograferen ...met zijn bijzonder donkere steeltje.