dinsdag 4 juli 2017

Keizersmantel

In de vroege morgen kleurt de hemel rood boven het gebied "t'Heitje" en "Toortsenvlak' (De Zilk) .. Een half uur voor zonsopgang zien Kees en ik de gloed oranje rood in het oosten verschijnen.  Het zogenaamde morgenrood. (Morgenrood water in de sloot gaat vandaag niet op .. Uitzondering bevestigt de regel)
-
-
Kees Langeveld heeft hier vroeger met een aantal vrijwilligers de heide hier nog met de hand geplagd. In 1992 namen de Drentse heideschapen die taak over. Ze werden ingebracht om vergrassing (mede ontstaan door stikstofdepositie) tegen te gaan. 
-
-
In maart 2015 konden we nog genieten van de lammetjes van de Drentse heideschapen. Ze werden samen met de koeien uit het gebied (AWD) gehaald.  
-
Het was niet te verkopen aan de rechter dat damherten moesten worden afgeschoten terwijl schapen en koeien massaal in het gebied aanwezig waren.
-
-
Nog zo'n belangrijke grazer ..  het konijn. Helaas is sinds 1957 door myxomatose de populatie enorm achteruitgegaan in de duinen. Het konijn zorgt voor de fijnmazige patronen in de vegetatie  structuur .. waarvan de pionier en mos vegetatie profiteert 
-
Kees en ik pakken nog even "Panneland" .. verder dan het parkeerterrein komen we niet. We zien hier de Keizermantel ... niet één ..maar zeker meer dan twintig.
Keizersmantel
-
Hij staat op de Vlinderstichting op de rode lijst als verdwenen ..waarschijnlijk moeten ze dat nog bijstellen. De Keizersmantel verdween rond 1980 uit Nederland als standvlinder  Sinds enkele jaren heeft dit soort zich weer gevestigd ..ook hier in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD)
-
-
Bruin Zandoogje
Bruin Zandoogje
Bruin Zandoogje
Op het parkeerterrein stoppen steeds meer mensen om te kijken naar het grote aantal vlinders ..Hier op het parkeerterrein is het prijsschieten .. Waar we dachten de pannerlanderweg te pakken. Bleven we nu op het parkeerterrein.-
Klein Geaderd Witje

Hoornaarzweefvlieg.
Het is geen Hoornaar maar een onschuldige zweefvlieg  ..en doet
als bescherming of hij een Hoornaar is .
Dikkopjes
Groot Dikkopje
-
De Gamma-uil is een nachtvlinder die zowel overdag als s'nachts actief is ..Hier liet hij zich vandaag goed zien (Met dank aan Mirjam Pels voor het determineren.)  
Paring Bruin Zandoogje
Keizersmantel
In de coniferen .. 
Vliegend ..