vrijdag 13 januari 2012

Dikdoenerij Helpt :)

Als een dier in gevaar is..dan gebruikt hij zijn verdedigingsmechanisme..Sommige gebruiken hum snelheid ..of een gif..anderen veranderen van kleur..Een egel rolt zich op..En een kikker maakt zich groot..Vandaag krijg ik één van de verdedigingsmechanisme te zien..
En vandaag (12 Januari 2012..Ingang Panneland..)
Zie ik hoe een Kikker zich opblaast in de snavel van een Wilde eend..
De kikker blaast zich op..
Een mooie fabel van Jean de La Fontaine..
"De Kikker die even groot als een Os wilde zijn" :
 Een os stond in de wei te dromen bij een beek
En zag hoe daar vlakbij een kikker hem bekeek.
Hij was zichtbaar jaloers, niet groter dan een ei,
Maar kwaakte kwaad:
"Kijk, kijk! 'k Word net zo groot als jij!"
De os sloeg met zijn staart en stond zich te verbazen.
De kikker rekte zich, begon zich op te blazen.
 Hij blies en blies, hield zich even in
En vroeg: "Is dit geen goed begin?
Ben ik op weinig tijd niet reuze aangekomen?"
De os zei: "Boe!" En bleef maar voor zich uit staan dromen.
De kikker wond zich op, begon met nieuwe moed
Hij voelde alles spannen. "Is het nu nog niet goed?"
 "Boe!" deed de os bedroefd. "Het lijkt er echt niet op.
Niet groter dan een pad, maar met een dikke kop!"
Nu werd de kikker woest, hij duwde, blies en balde
Zijn spieren plots zo hard dat hij aan flarden knalde..
De wereld barst van waan en nijd
Om wie de snelste auto rijdt
Het grootste huis. De verste reis.
Ach, is dat allemaal wel wijs.

Spitser op het "Vinkenveld"..
Staartmees..
Noteer in uw agenda: Tel op 21 of 22 Januari een half uur..Alle vogels in uw tuin..Vul daarna in welke vogels u zag..En hoeveel..Doet U mee?..( Vogelbescherming Nederland) Kijk op : http://www.tuinvogeltelling.nl/ 
Ik telde vandaag deze ook mee :) ..in de AWD..
En deze..
Vandaag geen Wilde Zwanen...Althans niet hier..
Wel een Brilduiker..En vandaag ook...?
Een Ree ..al was het wel op grote afstand..
Maar met een beetje inzoomen..
En gelukkig lopen niet alle damherten in de weilanden ..rond de AWD..
Het was weer een heerlijk middagje AWD..