donderdag 28 april 2011

Vogelkijkhut De Zeearend (OVP) Oostvaardersplassen

Het Gebied "De Driehoek" is sinds 15-04-11 weer opengesteld voor publiek..Het gebied van 80 hectare ligt op de kruising van de spoorbaan en de Knardijk (Lelystad)..
De meiden willen eerste paasdag naar Batavia stad...Voor mij een mooie gelegenheid om naar de OVP te gaan..
Helaas gaat Bataviastad pas om 10 uur open...
Dus op het heetst van de dag loop ik in de OVP...
Niet de beste tijd om in de OVP te zijn...maar ja..Ik ben al blij dat "De Driehoek" weer opengesteld is voor bezoekers..Omdat het toegang geeft tot o.a. de uitkijkhut "De Zeearend"..
(Kijkhut "De Zeearend")
De observatiehut "De Zeearend" is in opdracht van Rijkswaterstaat Directie Ijsselmeergebied (RDIJ) gebouwd. In 1996 heeft RDIJ het beheer van de Oostvaardersplassen overgedragen aan Staatsbosbeheer.
Staatsbosbeheer kreeg een befaamd gebied in handen.."De Zeearend" werd door Rijkswaterstaat geschonken aan staatsbosbeheer.Vanuit kijkhut "De Zeearend" heb je een prachtig uitzicht..!
Edelherten..Runderen..Konikpaarden..en vooral veel ganzen..
De ganzen gaan er vandoor...
Is het de Zeearend die overvliegt?
Ja..Er is hier altijd wel wat te zien..
Maar de afstand is groot...
In de kijkhut kunt U op de tekeningen zien wat er zoal te zien is in de OVP..Nu kunt U natuurlijk denken..."Die Henk heeft vandaag zeker niet zoveel gezien..dat hij de tekeningen laat zien ".....Nou dat klopt :)Maar de tekeningen zijn zeker de moeite waard!
Aalscholvers..Grasmus..Buizerd....Blauwborst..
Jonge Blauwborst...Vos...en Rietzanger.
Door zijn uitgestrektheid...natuurlijke dynamiek en voedselrijkdom werd de OVP een kraamkamer voor veel zeldzame vogels....
Baardmannetjes..
Soorten als Baardman en Bruine Kiekendief hebben zich vanuit dit gebied...Over andere landen van Europa kunnen verspreiden...De Oostvaardersplassen dankt zijn internationale bekendheid....vooral aan het uitgestrekte moerasgebied..Het kan zich meten met de belangrijkste natuurgebieden in Europa.
Wielewaal...Havik...Haviknest...
Grote Bonte Specht...Matkop....Havik..Koekoek...
Smient....Wilde Zwaan....Tafeleend...Kuifeend....Grauwe Gans..
Slobeend....Wintertaling...Krakeend...en Pijlstaart.
In de driehoek zijn nog twee (kleinere) observatiehutten..
En die bezoek ik natuurlijk ook..(al was het maar om even in de schaduw te zitten :)
Grauwe Ganzen...
Grauwe ganzen spelen een belangrijke rol...
Ze houden het jonge riet kort..en houden het watergebied open..
( Dood/Leven)
De Oostvaardersplassen zijn het schoolvoorbeeld van een natuurgebied waarin de kringloop van het leven centraal staat....Het is een uitgestrekt moerasgebied met veel grasland..maar ook bomen ter beschutting..De wilde dieren in het gebied horen bij het ecosysteem.
(Edelhert)
Maar dat betekent niet dat staatsbosbeheer niets doet...
Want een beest wat b.v. vast zit in de modder..of een merrie die een veulen gaat werpen..
En beesten die gewond zijn...Die worden op zo'n moment geholpen...
(Runderen)
Voor dieren die leven in een gebied groter dan 5000 hectare geld...dat zij de status "wild" hebben..Er is in dit geval geen eigenaar...en ze vallen dan niet onder de veewet.
.....
......
Konikpaarden
In de schuilhut doe ik een bakkie koffie en dan zie ik op grote afstand een roofvogel op een paar ganzen duiken...Ik denk nog.."gaat hij een van die ganzenkuikens pakken"?
Het ziet er wel naar uit...Maar op het laatste moment schiet deze roofvogel het riet in..
(Uitzicht Praambult)
De OVP is zeker de moeite waard om eens te gaan bezoeken..
Maar midden op de dag?...
Ik ga er liever heel vroeg...of juist laat heen..