donderdag 10 februari 2011

Damherten AWD voorlopig veilig

- Ingezondenvia mail : Henk,

Het heeft even geduurd maar eindelijk heb ik ook mijn blog van de grond gekregen.
Het viel niet mee om de tot nu toe gemaakte foto’s een beetje netjes op de site te krijgen, maar een beetje rondkijken bij bestaande blogs geeft je genoeg ideeën om het ook te proberen.
Een bijkomstigheid is dat mijn telelens in de reparatie zit dus heb ik meer tijd (helaas) om de blog op poten te zetten.
Ik ben te vinden onder http://www.ron-kool.blogspot.com/ Wellicht komen we elkaar eens tegen in de AWD en anders volg ik je info via de blog   Groeten,Ron Kool


AMSTERDAMSE RAAD VOELT WEINIG VOOR DODEN HERTEN WATERLEIDINGDUINEN (AWD)
- De Amsterdamse gemeenteraad zal waarschijnlijk geen goedkeuring geven aan het plan van de provincie Noord-Holland om damherten af te schieten in de Amsterdamse Waterleidingduinen.
(Haarlems Dagblad)
Een meerderheid van de raad bleek tijdens een bijeenkomst in het stadshuis voor handhaving van het jachtverbod.
De Noord-Hollandse gedeputeerde Jaap Bond heeft Amsterdam eerder al gedreigd met een ’aanwijzing’. De burgemeester van Bloemendaal, Ruud Nederveen, dreigde gisteren: „Als u niet instemt, krijgt u te maken met een zeer boze burgemeester.”

(Met dank aan Ria B. Site zie :  http://hetduinpad.weebly.com/index.html en ..
******
Maar het Finaciering Ecoduct Zandvoortselaan is rond..
De Totale kosten bedragen 9 miljoen
En hij moet in 2013 klaar zijn zie:
En dan is het AWD groter dan de 5000 ha..
En dat houdt in dat er dan beheer gepleegd mag worden..Maar voorlopig zijn de herten veilig.
(De Mist is even opgetrokken voor de damherten)....(ziet u de vos?)
PAROOL:
Een meerderheid van de raad vindt dat alternatieve maatregelen mogelijk zijn om de overlast van de groeiende populatie herten voor de omgeving te beperken. De raad neemt waarschijnlijk in maart een besluit over het nieuwe provinciale faunabeheerplan voor het natuurgebied tussen Zandvoort, Bloemendaal en Noordwijk, dat uitgaat van het op peil houden van de huidige populatie van 1200 damherten, wat betekent dat jaarlijks enkele honderden dieren moeten worden afgeschoten.

Amsterdam houdt naar alle waarschijnlijkheid vast aan een jachtverbod op het grondgebied, zo bleek gisteren na afloop van een expertmeeting over de damherten op het stadhuis. Nadat eerder GroenLinks, SP en de Partij voor de Dieren hadden laten weten niets te zien in de plannen, maakte nu ook de PvdA duidelijk nog steeds tegen het afschieten van herten te zijn.


Alle partijen dringen aan op het afmaken van het hekkenplan, dat Amsterdam in 2007 presenteerde als oplossing voor de overlast voor automobilisten, bewoners en bollenboeren in de omgeving. Nog steeds is een aanzienlijk deel van het veertien kilometer lange hekwerk nog steeds niet gerealiseerd.


Een besluit tegen de jacht zal Amsterdam niet populair maken bij collega-bestuurders. Gedeputeerde Jaap Bond stelde eerder een aanwijzing in het vooruitzicht als de raad zijn goedkeuring onthoudt aan het faunabeheerplan. Burgemeester Ruud Nederveen van Bloemendaal, gisteren tot de commissie: ''Als u niet instemt, krijgt u te maken met een zeer boze burgemeester.'' (PATRICK MEERSHOEK)