woensdag 9 juni 2010

Zoetermeerse Plas

We waren (Anja en ik op de fiets:) onlangs in het gebied Zoetermeerse plas...Gebied?..Met de Zoetermeerse Plas wordt het natuur- en recreatiegebied rondom de Zoetermeerse Plas bedoeld. Het gebied wordt aan de noord- en westzijde begrensd door de boezems van de aangrenzende polders. Aan de noord en oostzijde wordt het gebied begrensd door het water van de oude molendriegang bij het gemaal Palenstein en de Azieweg en aan de zuidzijde door de bebouwde kom.

Het totale gebied is zo’n 80 ha groot.
Dit is dus van een fietstocht ( 5 Juni ) die we eerder maakte..Maar omdat het zulke geweldige beesten zijn..wilde ik ze alsnog even plaatsen.
De haas wordt tot het klein haarwild gerekend.Opvallend bij een Haas zijn de lange oren (lepels in jagerstaal), de lange en krachtige achterpoten (lopers), de grote barnsteengele ogen die zijdelings geplaatst zijn (kijkers) en het opvallende staartje dat van boven zwart en van onderen wit is (pluim). Een haas kan tot 75 cm lang worden en 3,5 kg tot 6 kg wegen. Een jonge haas van 7 tot 9 maanden wordt een 'drieling' genoemd. Een volwassen exemplaar dat ouder is dan 1 jaar is een 'vol haas'.
Voor het transport van het hooi wordt de hooiwagen gebruikt. Het is iets te 'romantisch', het hiervoor geschetste beeld....Maarr het is hard werken geblazen.
De Fuut..Een vogel die U in de polder regelmatig tegenkomt..
De Canadese gans is een vreemde eend in de bijt. Deze forse Ganzensoort komt oorspronkelijk uit - jawel - Noord-Amerika: Alaska, Canada en de noordelijke overige staten van de VS. Echte wilde canadese ganzen zijn zeer zeldzaam....maar daar staat tegenover dat deze gemakkelijk herkenbare soort veelvuldig in Nederland voorkomt..........
Het zijn allen afstammelingen van vogels die voor de jacht zijn uitgezet, aangevuld met siervogels uit parken. Vooral in de natte delen van Nederland weet de canadese gans zich uitstekend te handhaven
De Meerkoet met jong...
Deze Meerkoet jong is al veel ouder.
Een uitstekend gebied voor de vogelaar is natuurlijk het Prielenbos. Het Prielenbos kenmerkt zich door hoge dichtheden van diverse zangvogelsoorten, maar ook zekere broedgevallen en territoria van soorten als Buizerd, Sperwer, Grote Bonte Specht, en Waterral. Ook het Prielenbos is niet gevrijwaard van recreatiedruk. Hoewel de paden die door het bos lopen zeker niet uitnodigen voor recreatievormen anders dan natuurobservatie, kom je toch regelmatig trimmers in dit gebied tegen.
Fuut met jong.....
Er word aan stuurboord eten gebracht.
En ja...Dan val je wel eens van boord..
Je moet maar trek hebben..in een klein visje.
Een scholekster die nestelde in een bosje....Dat had ik nooit verwacht..
En dan zie ik een Schildpad...Ik had ze zo af en toe op voor mij bekende site's zien staan..
En ik dacht "Zoiets zou ik nou grag eens in het wild tegen komen"....Nou ..Dat gebeurde dus vandaag ;)
Het Haasje..
En bij Geertjes...Een Ooievaarsnest..Met jonge...
De jonge Ooivaar moest even rekken en strekken..
En dat was een mooi moment..
Veel verder in de polder komen we nog een Ooivaar tegen.
En nog een Haas..Die schrikt van mijn aanwezigheid.
De laatste tijd heb ik veel gebieden in Nederland bezocht...Wat hebben we in Nederland nog mooie natuurgebieden!!!
En laten we er met z'n allen zuinig op wezen..