woensdag 9 juni 2010

Hoeksche Waard

Vandaag gaan we (Anja en Ik) naar Gert-Jan en Wil ..Om de Lepelaars en de Oeverzwaluwen te gaan bekijken..In het gebied : Oeverlanden Hollands Diep...De Oeverlanden Hollands Diep is gelegen aan de Buitendijk, direct grenzend aan het dorp Strijensas. Het gebied valt onder Staatsbosbeheer.
De Hoeksche Waard bestaat uit ongeveer zestig polders. Er is een vijftal ringpolders; de Sint Anthoniepolder (1357), de Munnikenpolder (1411), de Heinenoordse polder (1437), de polder Oud Korendijk (1439), en de polder Oud-Piershil (1524). Alle andere polders zijn op deze oude polders aangehaakt. De Eendrachtspolder uit 1653 was de laatste grote polder die werd bedijkt. In de eeuwen daarna werden alleen nog smalle stroken land bedijkt, voornamelijk langs het Haringvliet en het Hollands Diep. Bijna alle dijken zijn nog aanwezig in het landschap van de Hoeksche Waard.
We komen al snel de Zwaan met jonge tegen..in de polder..
Wil en Gert-Jan..Maken bijna elke avond een wandeling/ritje in dit gebied
Het barst hier werkelijk van de zwaluwen..Al had ik al de tijd van de wereld..Dan kon ik hier zo een paar uur blijven staan.
Een mooi vogeltje zit niet ver van ons vandaan..
Maar deze Zilverreiger zit voor het mooie te ver weg..Wel een pracht van een Reiger.
Na de omvorming van de voormalige landbouwgronden van de Albert-, Pieter- en Leendertspolder is samen met de Zeehonden- en Esscheplaat een groot en aaneengesloten nat natuurgebied ontstaan. De nieuwe naam voor het gebied is Oeverlanden Hollands Diep. Het is ruim 300 hectare groot..
En dan gaat het gebeuren...We zien een grote groep Lepelaars (Platalea leucorodia)
Een groot gedeelte gaat er vandoor..
Maar er blijven er nog genoeg over ..
Na een poos bijna uit Nederland verdwenen te zijn neemt hun aantal door beschermingsmaatregelen nu weer sterk toe.
Nederland is het noordelijkste land in Europa waar lepelaars tot broeden komen, vooral in moerassen, rietkragen en andere slecht bereikbare plaatsen. Hun dieet bestaat uit kleine visjes, waaronder stekelbaarzen. Ze overwinteren normaal gesproken in Afrika.
De Kluut (Recurvirostra avosetta)
Ook zo'n vogel die ik in het AWD nooit ziet...
Hij heeft net zo als de Lepelaar..Een aparte snavel.
Een prachtig watergebied...waar altijd wel wat te zien is.
Wie nu door de Oeverlanden Hollands Diep loopt, kan zich bijna niet voorstellen dat hier in 2005 nog aardappels en bieten werden verbouwd. De landbouwpolder met de bijzondere naam, Albert, Pieters- en Leendertspolder, is nu een robuust natuurgebied waar een brede ondiepe geul doorheen stroomt. Samen met de aangrenzende Esscheplaat, de Zeehondenplaat en de Sasseplaat vormt dit terrein het natuurgebied Oeverlanden Hollands Diep. Het gebied is vrijwel geheel toegankelijk. Over gras- en schelppaden, bruggetjes en een trekpontje zijn er verschillende mooie rondwandelingen te maken.
Een Lepelaar vliegt over..
En een bergeend laat even zijn jonge zien..
Ook zo'n vogel/eend..die men hier in het AWD niet snel zult zien.
Oeverzwaluw (Riparia riparia)
Hij broedt in kolonies in verticale zandige oevers, aan rivieren, meren en zandafgravingen. Hij jaagt laag boven het water op insecten.De oeverzwaluw heeft een dof grijsbruine bovenzijde en een witte onderzijde. Er is een duidelijk afgetekende grijsbruine borstband.
Zijn broedgebied moet aan twee belangrijke voorwaarden voldoen:
Er moet een kale, zanderige of leemachtige steile wand zijn, waarin ze met hun pootjes hun nestholte uitgraven .En er moeten veel insecten rondvliegen.
De oeverzwaluw is de kleinste Zwaluw (12 cm) die in Nederland voorkomt.
En daarom moeilijk te fotograferen..
Er vliegen er honderden..boven ons hoofd...Maar een enkeling schiet zijn holletje in.
Amja heeft nachtdienst..dus we moeten helaas op tijd weg..
En alleen in dit gebied...kunt U uren genieten...
Anja en Wil bij een stempelpost...Avondvierdaagse..
En tot slot de paarden.
Bedankt Gert-Jan en Wil...Dit gaan we zeker nog eens doen..En dan trekken we er een dag op uit.
De Site van Gert-Jan en Wil : http://hoekschewaard.punt.nl/