dinsdag 4 mei 2010

Onderzoek AWD Konijnen

Vandaag zijn we heel vroeg naar het AWD geweest...Qua temperatuur viel het tegen...zeker de momenten dat de zon achter de wolken verdween.
Zeker het (normaal gesproken) zitten en genieten van de koffie of eten..viel tegen..Dat is normaal gesproken heerlijk. Maar nu?...Nee..Dan koelde je gelijk af..Doorlopen was de beste optie om warm te blijven.

Het Nieuw Kanaal.
----------------------------------------------------------
Maar eerst even over (Onderzoek) de Konijnenstand AWD:
(Foto's uit Archief H.Bos)
Beeld van de (gemiddelde) konijnenstand langs de Nederlandse kust door de jaren heen.

De berekende indexen over de gehele kuststreek laten zien, dat de konijnenstand in de jaren 90 van
de vorige eeuw flink inzakte. Rond 1990 bereikte de virusziekte VHS Nederland.
Deze ziekte zorgde voor een grote afname van de konijnenpopulatie in de kuststreek.
Myxomatose, de andere bekende konijnenziekte die de populatie zwaar aantastte, dateert al van lang vóór de start van dit meetnet. Het effect daarvan op de populatie is in deze grafiek dus niet te zien. Na enige jaren van lage dichtheden begon de populatie vanaf 2002 echter weer toe te nemen. De afgelopen drie jaar lijkt de stand zich te stabiliseren, maar wel onder het niveau van voor de VHS uitbraak. De berekende trend is dan ook over de afgelopen 10 jaar berekend als “sterke toename”, maar over de volle 25 jaar dat de konijnen geteld worden is de trend “licht afnemend”. 
Lokale verschillen

De indexen kunnen ook voor elk gebied apart berekend worden. Dan blijkt dat er wel groot verschil is in het herstel: in sommige gebieden is het herstel spectaculair, tot het dubbele van het aantal in 1984 (zoals in de AWD), maar in andere gebieden is het nog steeds slechts de helft van de aantallen aan het begin van de telreeks, bv. in Egmond-Zuid (Bron: Struinen...Een uitgave van Waternet).
------------------------------------------------------------------------------
Hieronder een ingeznden foto van Erik en Johanna..
Erik en Johanna van de Site: http://struinendoordeduinen.blogspot.com/
Ze hebben het nu even Heel druk!!
Maar zodra het wat rustiger wordt gaan ze weer werken aan hun blog.
Ze missen het Struinen...En kijken er naar uit om weer op pad te gaan.
Het geeft maar weer aan hoe tam de Rugtasvos wel niet is. (Prachtfoto)
Mensen...zeker kinderen....Het blijft een wild beest...Dus probeer dit niet na te doen!!
---------------------
Het wegvallen van konijnenbegrazing heeft in de huidige droge duinen binnen één à twee jaar geresulteerd in een vegetatiehoogte die ongeschikt is gebleken voor Tapuiten. Het plaatsen van exclosures in tapuithabitat leidde in 2008 binnen 3 maanden (droog voorjaar) tot een duidelijk effect op de vegetatiehoogte van met name grassen. De invloed Konijnen -> vegetatiehoogte -> Tapuit lijkt daarmee een belangrijk verband weer te geven. Gebrek aan nestholen moet waarschijnlijk gezien worden als secundaire oorzaak.
Een ander verband zou als volgt kunnen zijn: vossen gaan bij een lagere konijnenstand over op
het prederen van meer vogels (waaronder Tapuit).
Echter, bij vergelijking van het dieet van vossen in de Amsterdamse Waterleidingduinen in 1984
en 1993 bleek het aandeel Konijn in het vossenmenu niet echt veranderd te zijn, en het aandeel vogels verminderd. (bron Struinen..een uitgave van Waternet))
--------------------------------------------
Verder met de wandeling...
Links Kippendellen..Rechts Ruigeveld.
Groot Zwarteveld..Damherten.
Het Groot Zwarteveld...De zon komt door en verlicht een groot gedeelte van het Groot Zwarteveld...In een mooie gele gloed.
Je ziet haar denken...."Is het weer zo laat?"...
Het Klein Zwarteveld...Geen Vos en geen Ree...Helaas :)
Judasoor.
Wel Damhertjes...En als ik dan een heuveltje opklimt...Kijk ik recht in de ogen van een mooie Reegeit..
Mijn fototoestel staat nog op maximale zoom..en heeft even moeite scherp te stellen.
En weg is de Reegeit....Dus helaas geen foto van de Reegeit.
We waren bijde behoorlijk afgekoeld...Qua temperatuur viel het tegen..
Maar het was ondanks dat...Een heerlijke wandeling.
p.s. René Smits..stuurde via mail het blaadje struinen (Waternet)..April.
Ik had hem nog niet in de brievenbus gehad.
Het blad Struinen is een uitgave van Waternet..en word op verzoek gratis toegezonden. Ukunt zich aanmelden via struinen@waternet.nl