woensdag 7 april 2010

Persbericht 12 April Stichting Natuurbelang Amsterdamse Waterleidingduinen

Ontvangen van Nico Buiten via mail:
PERSBERICHT:
Haarlem, 12 april 2010.

Bezoekers Waterleidingduinen buitenspel in Klankbordgroep.
Op 12 april worden 10.000 handtekeningen tegen het fietspad aan Provinciale Staten aangeboden.

Op verzoek van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland heeft een klankbordgroep een alternatieve route voor het omstreden fietspad door de Amsterdamse Waterleiding Duinen (AWD) bedacht. Stichting Natuurbelang Amsterdamse Waterleidingduinen (Natuurbelang AWD) is het niet eens met het alternatief: het alternatief gaat dwars door een belangrijk deel van het Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid, waaronder de AWD en het Naaldenveld en tast daarom nog steeds teveel natuur aan. Natuurbelang AWD zal op 12 april om 15.00 uur in het Provinciehuis, Dreef 3 in Haarlem, tijdens de Provinciale Staten vergadering 10.000 handtekeningen van de bezoekers AWD tegen het fietspad door het Natura 2000-gebied aanbieden aan Provinciale Staten. De handtekeningen zijn vanaf april 2009 ingezameld bij ingangen van de Waterleidingduinen.

Jaarlijks worden er naar schatting 800.000 bezoeken in de Waterleidingduinen afgelegd. Natuurbelang AWD weet wat er onder bezoekers van de Waterleidingduinen leeft. Harry Hobo, voorzitter van Natuurbelang AWD: “Wij hebben maanden bij de poorten van de Waterleidingduinen gestaan, met vreselijk veel mensen gepraat om precies te horen wat nu de bezwaren zijn. De protestwandeling in november, waaraan vijfhonderd mensen deelnamen, liet zien hoeveel weerstand er tegen deze plannen is.”

Natuurbelang AWD heeft enige maanden in de klankbordgroep meegepraat om de vele bezoekers een stem te geven. Echter op een heel geraffineerde manier werd de groep een bepaalde richting ingestuurd, er was onvoldoende sprake van een vrije ideeënuitwisseling.

Harry Hobo: “Uit onvrede zijn een aantal deelnemers, waaronder vertegenwoordigers van Duinbehoud, Vogelwerkgroep Kennemerland en Natuurbelang AWD, ermee gestopt. We voelden ons gemanipuleerd. Terwijl deze organisaties direct een vervanger mochten sturen, is Natuurbelang AWD door niemand van de klankbordgroep benaderd. Blijkbaar was er geen plaats meer voor de bezoekers van de AWD.”

De organisaties die er wel in zitten zijn onder meer een manege, een golfclub, Nieuw Unicum, het IVN, Duinbehoud, vrijwilligers AWD, de Wandelorganisatie Noord-Holland, de fietsersbond. Een gemengde groep maar samen vertegenwoordigen ze hoogstens 2000 mensen uit de directe omgeving. Sommige organisaties hebben landelijk veel leden, maar hoeveel wonen er nu echt in de buurt?

Het is de vraag of de organisaties die nu over de AWD beslissen een reële vertegenwoordiging zijn.

Met de 10.000 handtekeningen wil Natuurbelang AWD aan de Provinciale Staten voorstellen alsnog de plannen samen te bekijken en zo de stem van de bezoekers te laten meewegen. Dan duurt het maar wat langer, maar dan heb je wel een evenwichtig advies.

Harry Hobo: “Het is toch schandalig dat al die bezoekers nu gewoon geen stem hebben! Hopelijk wordt de provincie op andere gedachten gebracht als ze de 10.000 handtekeningen zien.”

Stichting Natuurbelang Amsterdamse Waterleidingduinen http://www.awd.natuurbelangnederland.nl/
Voor nadere informatie kunt u bellen met Harry Hobo, telefoon 0251- 205162/06- 38151772.
We roepen alle Site's / Hyves op om er aandacht aan te geven...ook via b.v. Mail
Want een fietspad door het AWD...Dat was wel duidelijk...Dat PIKKEN WE NIET!!!!
Meer over de hadtekeningenactie zie http://awd-bossie.blogspot.com/search/label/Fietsen%20AWD