zaterdag 16 mei 2009

Bunkers AWD

BUNKER 036 BUNKER NR 036
BUNKER NR 036
BUNKER NR 047
BUNKER NR 047
BUNKER NR 050
BUNKER NR 050
BUNKER NR 050
BUNKER NR 051
BUNKER NR 052
BUNKER NR 055
BUNKER NR 055
BUNKER NR 098
BUNKER NR..... OME JANNEBERG
BUNKER NR..... OME JANNEBERG
BUNKER NR 100BUNKER NR 100
In de AWD is een nieuwe soort gevonden, het
gaat hier om de tongvaren Asplenium
scolopendrium uit het geslacht streepvarens. Het
is een liefhebber van vochtige schaduwrijke
plaatsen, liefst kalkhoudend, bijvoorbeeld oude
stadsmuren. In een schuttersput uit de tweede
wereldoorlog in de Amsterdamse Waterleidingduinen
heeft de tongvaren deze
voorwaarden gevonden en zich vervolgens
kunnen vestigen. In de wijde omtrek komt hij
verder niet voor, de vindplaats is nogal westelijk.
Waar die oude bunkers al niet goed voor zijn.
BUNKER NR 100
BUNKER NR 100
BUNKER NR 101
BUNKER NR 101
BUNKER NR 105
BUNKER NR 112
BUNKER NR 114
BUNKER NR 119
Bunkers zijn voor overwinterende
vleermuizen van groot belang vanwege de constante temperatuur en vochtigheid.
Bunkers zijn afgesloten voor mensen, zodat de vleermuizen niet
verstoord worden.
BUNKER NR 119
BUNKER NR 120
BUNKER NR 120
BUNKER NR 120
BUNKER NR 121
BUNKER NR 122
BUNKER NR 122
BUNKER NR 122
BUNKER NR.... VERBODEN GEBIED