donderdag 7 mei 2009

Foto's Mooiste Paddenstoelen (H.Bos)

(AWD)
Imposant
De grote parasolzwam doet zijn naam eer aan. Het is zonder twijfel de meest imposante paddenstoel die je tegen kunt komen. En de kans dat je hem ergens ziet staan is redelijk groot. In onbemeste weilanden, op zandgrond, in voedselarme wegbermen en de duinen komt de grote parasolzwam veel voor.
(AWD)
Een morielje (Morchella) of morille is een sponsachtig type zakjeszwam. Bekende soorten morieljes zijn Morchella deliciosa, Morchella esculenta (de gewone morielje), Morchella elata, Morchella semilibera en Morchella vulgaris. De gewone morielje komt onder meer in Nederland voor.
Morieljes zijn eetbaar, maar men moet uitkijken dat men ze niet verwart met de giftige valse morielje (Gyromitra esculenta). Rauwe morieljes zijn giftig en pas na verhitten eetbaar. Morillesaus draagt de naam van de morielje. De zwam wordt dan gebruikt in een champignonsaus en wordt voornamelijk geserveerd bij wildgerechten