zondag 17 mei 2009

Het AWD in Beeld

De Zilk
De Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) maakt onderdeel uit
van Natura 2000 een netwerk van beschermde Europese natuurgebieden.
Pannelanderweg
Ik neem u mee het gebied in ... Door foto's van verschillende jaren en plekken te laten zien ..
We lopen door het waterwingebied ..de stuifduinen ..naaldbossen ..struweel ...duingebied ..loofbossen ..kanalen.. varens ..valleien ..weide .. en zelfs door heide
Met elk seizoen een ander decor!
Kippendellen (Witteveld)
Deze plek blijft voor mij een bijzondere plek .. (Witteveld)
Het was namelijk voor het eerst dat ik met een camera (cameraatje) de Amsterdamse Waterleidingduinen inging. En op die dag zat werkelijk alles in de rijp ..Ik kwam thuis en had maar zo'n twintig foto's gemaakt .. Onbegrijpelijk ..ik heb daar vandaag aan de dag nog spijt van :)
(December 2007)
Rozenwaterveld
In dit gebied staan nog veel bunkers .. het uitzicht is hier prachtig ..
Echt zo'n plek om eens de zonsondergang te fotograferen ...(Bucketlist)
We kijken hier richting zeereep ..de hoge bomen zijn van de aalscholverkolonie op het "Renbaanveld"
 Renbaanveld (Aalscholverkolonie) 
Vanaf 1844/1850 galoppeerden hier de paarden ... vandaar de naam.
De Beukenlaan
Tussen ingang Oase en Panneland ..vinden we deze prachtige laan.
Hazenhoek
Hier in 2008 zien we ..ondanks dat beide kanten zijn gemaaid .. een groot aantal wintergasten.
Door toename bezoekers (verstoring) nemen die aantallen hier snel af.
Eiland van Rolvers


GEBIED - PAARDENKERKHOF
Ingang De Zilk
Prachtig gebied...vooral in de zomerperiode als de varens mooi groen zijn.
GEBIED - DAPPERE KEES
Een mooi watergebied...Het is best een heel eindje lopen.
Maar dat is het dan ook wel waard.
GEBIED - RICHTING GROOT ZWARTEVELD
Wat een weelde....op de achtergrond het Groot Zwarteveld en links het verboden gebied aan de overkant van het Rechte Schuster Kanaal.
Een Top locatie!
GEBIED - VINKENVELD
Op het Vinkenveld kom je meestal wel damherten tegen.
Een soort duingebied...Ingesloten door bos.
Niet ver van ingang Oase of Panneland.
GEBIED - RENBAANVELD
Het Renbaanveld is een watergebied met vijf eilandjes.
Op de eilandjes broeden de aalscholvers.
De ingang van Zandvoort geeft de kortste routte.
Aan de kant van Zandvoort loopt een mooi smal paadje...Hier vandaan zijn de eilandjes goed te zien.
Een meerwaarde voor het gebied.
GEBIED - RUIGENVELD
Ik neem aan dat deze foto al genoeg is...Om u te overtuigen dat dit gebied uniek is.
En gewoon zo'n vier keer per jaar.....een heel nieuw decor.
Wat dat betreft ...Ook hulde aan die mensen die het gebied onderhouden.
GEBIED - DAPPERE KEES
Het is maar goed dat de digitale fototoestel is uitgevonden......Je moet er niet meer aan denken..... een rolletje van 24!
GEBIED - RUIGVLAK-KLEIN ZWARTEVELD
Een gebied waar U zeker in de winterperiode..Eens naar toe moet gaan.
Vossen..Reeën en Wintergasten zoals de Wilde Zwaan en de Brilduiker zijn dan volop te zien.
In dit prachtige gebied.
GEBIED - KOP VAN HET GROOT VLAK
Een prachtig uitzicht Van Limburg Stirumduinen over Haasvelder Duinen.
GEBIED - WESTHOEK
Een mooi ruig gebied...veel struiken...weinig bos.
En eenvoudig te bereiken via Ingang De Zilk.
GEBIED - KIPPENDELLEN
Beesten zoeken het water op....Mooi en rustig gebied.
GEBIED - BEUKENLAAN
De Beukenlaan tussen Ingang Oase en ingang Panneland.
Altijd wel iets te zien....Rijk aan flora....En heel veel Paddenstoelen.
Ik weet niet waarom...Maar ik heb wat met deze foto.
Als je hem ( door aan te klikken vergroot) heeft u het mischien ook.
GEBIED - EENDENVLAK - VLIEGERMONUMENT
Zeker met de Bronst...Een geweldig gebied.
PUNT VAN HET VERBREDEN
Meestal zit hier de Snoek om je welkom te heten.
Ook is de kans groot de vos hier te zien of hindes die langs het water lopen.
Met het Zwarteveldskanaal in mijn rug en rechts het mooie open Middenveld en links Hazenhoek.
Het is een echte kruising die vele gebieden doet samenkomen.
GEBIED - KROMME SCHUSTER KANAAL
Ik loop hier over het paardenpad ..Met uitzicht over het Kromme Schuster Kanaal
Dit gebied heet De Vellen.
Het loopt niet licht over het ruiterpad.....Maar het is er rustig en mooi.
GEBIED - RECHTE SCHUSTER KANAAL
Hij is saai recht.....Maar kijk eens wat een watervogels....ze moeten bijna drie hoog zwemmen.
Overvloed aan watervogels.
GEBIED - VOGELENVELD

GEBIED - SPRENKELKANAAL
Richting Oranjekom
Mooi hé

HAASVELDER DUINEN

GEBIED - 70 BUNDERS
Dit is het ultieme....Wat een gebied...En niet zo ver van de uitgang/ingang.