dinsdag 23 juli 2019

Eenhoorn

De Eenhoorn
Een mythisch fabeldier met magische krachten?
"Wie heeft de eenhoorn zijn vrijheid gegeven ..wie heeft hem van zijn banden bevrijd?. Ik laat hem wonen in de wildernis .. de zoutvlakte is zijn domein". (Bijbel: Job.)
Reebok
Parnassia 
Schotse hooglander kalf
Reegeit
Een poel met helder zoet water in de bloemrijke duinvalleien .. waar dieren heen kunnen trekken om hun dorst te lessen. Een paradijselijke plek waar droogte geen invloed op lijkt te hebben.
Reegeit
Reegeit
Icarus Blauwtje
Reebok 
Dikkopje
Reebok
Reegeit
Nu was er al maandenlang geen regen gevallen en de zon had
voortdurend geschenen. De beken en rivieren droogden op. Het gras werd bruin-geel . Zelfs het onkruid ging dood. Maar de drinkpoel bleef tot de rand gevuld
-
Reegeit ..Zekeren
Reebok 
Keizersmantel
Blondje
Eksters Parasieten verwijderen.
De slang was slecht en gaf om niets of niemand ...behalve om zichzelf. Hij hief bij de rand van het water zijn kop op en liet een straal van dodelijk gif uit zijn bek spuiten. Dieren wisten nu dat ze zouden sterven als ze van het water zouden drinken.
Reegeit
Schotse Hooglander
Dikkopje
Icarus blauwtje - Bruine vuurvlinder
De dieren waren van hun stuk .. Tegen de avond was er een enorme menigte rond de poel verzameld, Ze kermden jankten en brulden ..Was er dan niemand die kon helpen?


Icarus
Mist ...
De Eenhoorn die altijd zijn eigen weg gaat ..was ver weg.
In de vroege morgen ..hoorde hij het roepen van de dieren. 
In galop kwam hij vanuit het niets bij de poel.
Eenhoorn .. :)
Run .....
Parnassia Icarus Roodborsttapuit
De eenhoorn rook het gif ..knielde bij de poel ..boog zijn hoofd en doopte zijn hoorn diep het water
in. De magische hoorn deed zijn werk Het gif verdween ..Het water was weer zuiver en zoet.
Heideblauwtje
Reebok
Iets anders ...
Pruikgewei
Pruikgewei ..
De eenhoorn blijkt een reebok te zijn met een afwijkend gewei
Ontstaan door beschadiging van de testikels ..We noemen dit een pruikgewei. Het gewei kan niet geworpen worden. 


Goed gewei ..