dinsdag 30 juli 2019

Rustgebied - Stiltegebied

De natuur schreeuwt om bescherming. De bebouwing rukt op en de recreatiedruk neemt in natuurgebieden enorm toe. Wandelaars fietsers fotografen paardrijders hardlopers nordic walking puzzeltochten excursies educatie en speeltoestellen enz. Iedereen heeft een stukje ruimte nodig ..en één van hen ben ik.
Reegeit - Capreolus capreolus
Keizersmantel - Argynnis paphia
Eekhoorn - Sciurus vulgaris
Natuurlijk is het geweldig dat zoveel mensen de natuur(gebieden) op die manier kunnen waarderen. We mogen het habitat van de dieren betreden .. in ons habitat zijn andersom dieren niet altijd even welkom
-
Bruin Zandoogje - Maniola jurtina
Konikpaard - Equus caballus 
Reegeit - Capreolus capreolus
We schermen onze woonwijken dan af met hekwerk zodat dieren in hun leefgebied blijven. En eigenlijk moeten wij dieren ook een gebied geven .. waar de mens niet welkom is.


-
Als de recreatiedruk groeit zouden we navenant meer bescherming moeten bieden voor plant en dier. Dus meer natuur Waar niet de bezoeker ..maar de natuur zelf centraal staat. (rustgebied)

.

Reegeit - Capreolus capreolus
Boomleeuwerik - Lullula arborea
Heivlinder - Hipparchia semele
Reebok - Capreolus capreolus
Paring Sint- Jansvlinder - Zygaena filipendulae
Ook moeten we versnippering door uitbreiding van paden en wegen zoveel mogelijk zien te voorkomen. Het is iedere keer een plakje worst .. maar de worst is zo wel snel op. Geef juist terug aan de natuur …. het algemeen belang .. De natuur moet voorop staan.
 -
Vos - Vulpes vulpes
-
Wij als mens hebben al zoveel ruimte opgeëist. En als we dan in een relatief kleine stukje natuur wild zien ..dan is het zichtbaar zijn al een reden voor afschot. Het dier is te tam ..dat hoort dan niet.
Dan staan we op ons achterste benen
-
Vos - Vulpes vulpes
Ook bij een dood dier in de winter .. is dat een mooie reden voor
pro-jacht mensen om er nog meer af te schieten. De natuur reset zich door voedselaanbod en weersomstandigheden.
Kleine Parelmoervlinder - Issoria lathonia
Libel - korenbout (?)
Vos - Vulpes vulpes
Hier is de vos op bezoek geweest in de woonwijk.. Hij kwam onder
de heg door en stak de weg over het natuurgebied in. Een brok plastic met daarin iets wat is blijven liggen bij de barbecue
Boomblauwtje - Celastrina argiolus
Reebok - Capreolus capreolus
Reekalf - Capreolus capreolus
-
Het is maar goed dat de dieren het niet voor het vertellen hebben .. want qua mensenpopulatie zijn wij de wenselijkheid al ver overschreden. De mens is verantwoordelijk voor natuur en de bescherming daarvan.

-
(vervolg ...)
Niet ons belang ..maar natuurbelang.