maandag 1 juli 2019

Pruikgewei

De reeën komen uit de dekking van het bos om te foerageren in de bloemrijke natte duinvalleien. De combinatie van open water .. struweel ..moerasvegetatie ..rietveld en grasland is ideaal voor de ree.
reebok 
-
Deze reebok had ik verleden jaar ook al voor de camera .. Het is een reebok met een afwijkend gewei . Zo'n gewei noemen we 'Pruikgewei' ..
Klaproos - Papaver
Zandhagedis
Reegeit
Sint-Jansvlinder
Gewei - Pruikgewei
Deze afwijking ontstaat als de productie van het geslachtshormoon testosteron gestoord wordt door ziekte of beschadiging van de testikels ..Zo'n gewei wordt niet meer afgeworpen.

Waterjuffer met prooi
Purperreiger
Prikkeldraad kan als afrastering de oorzaak zijn. Daarom moet
prikkeldraad ook verdwijnen/uitgenomen worden uit de natuur.  
Blauwe reiger ..
Purperreiger
Edelhert
Het Edelhert Hubertus heeft een prachtig bastgewei.
Dit is wel het bekendste edelhert van Nederland.Solitair Tam maar doet wel mee met de bronst. 

Hubertus
Papaver 
Reebok
Pimpelmees 
Kruisbek
-
Hier in de kijkhut is het vooral de muizen die een hoofdrol
vervullen.Maar toch? De kruisbek laat zich zien en dat is altijd leuk. Ook de kuifmees is even van de partij.
Papaver
Zonnedauw
Sint - Jansvlinder
Damhert
Ik neem aan dat u begrijpt dat dit foto's zijn uit verschillende
natuurgebieden. Berkheide Lentevreugd Giethoorn Hoge Veluwe en Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD)
Roodborsttapuit
Gentiaan
Grasmus
Reebok
Rups - Grote Beer
De rups van de 'Grote Beer Vlinder' moet het opgeven tegen de overmacht aan mieren.
-
-