zondag 2 september 2018

Nachtkijkers en Kunstlicht

Tussen de dennenbomen schiet nog iets weg .. het laatste beetje licht van de dag wordt gefilterd door een aantal dennenbomen. Die waarschijnlijk zijn aangeplant in een periode dat men verstuiving schadelijk vond. En dat men er alles aan deed om verstuiving tegen te gaan. Konijnen waren toen de grote boosdoeners en een gevaar voor de duinen.  
-
-
-
Konijnen moesten worden geschoten en bejaagd .. het waren de konijnen die het stuifduin in stand hielden. Nu weten we beter .. en is stuifduin juist van enorme waarde 
-
-
-
Als er één zandkorreltje door de wind verplaatst wordt .. zijn dat eigenlijk duizenden bacteriën die meeliften op die ene korrel. Bacteriën die koolstof stikstof en zwavel omzetten. Stuifduin om verzuring tegen te gaan ..
-
-
-
Stuifzand om verzuring tegen te gaan .. toch moeten we hier ook
uitkijken dat de mens niet doorslaat. En dat onder het mom van verzuring maar bomen gekapt worden omdat de mens zorgt voor veel stikstofuitstoot ..denk aan industrie verkeer en veeteelt.
-
-
-
-
De natuur lijkt altijd het slachtoffer te worden van de mens .. is het niet linksom dan wel rechtsom. Nu heeft de provincie Zuid-Holland weer toestemming verleend om s"nachts in natuurgebieden met kunstlicht en nachtkijkers op vossen te kunnen jagen.
-
-
-
-
Uit onderzoek J.L.Mulder (2005) De laatst gemeten vossendichtheid  was 6'6 vossen per 100 hectare ..Voor de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) betekende dat 100 tot 225 vossen. (Moet nu wel meer zijn)
-
-
Uit onderzoek van toen : Vossen worden niet oud ..vijf jaar is al een zeldzaamheid. De gemiddelde leeftijd van de vossen bedroeg twee tot drie jaar. Van de volwassen territoriale vossen sterft jaarlijks 25-35 procent ..van de zwervers 45 - 55 procent. 
-
-
Als enigszins ervaringsdeskundige denk ik dat de leeftijd van de vossen toen .. wat aan de lage kant is ingeschat. Niet zo vreemd als je nagaat dat de vossen zich pas in 1968 vestigde (huidige vossenpopulatie)
Vaag ....