zondag 30 december 2007

Mooiste Paddenstoelen H.Bos

Het AWD is een gebied waar meer dan 1000 verschillende paddenstoelen voorkomen .
VLIEGENZWAM - AMANITA MUSCARIA
De overlevering stelt dat er vroeger stukjes van de hoed in een schotel melk werden gebruikt om op die manier de vliegen te vergiftigen. Vermoedelijk heeft de vliegenzwam hieraan zijn naam ontleend. Maar heeft iemand er wel eens over nagedacht dat het woord ‘vliegen’ in de vliegenzwam niet alleen te maken kan hebben met de insecten, maar dat het mogelijk ook te maken kan hebben met ‘het vliegen’ , het trippen naar een andere werkelijkheid zoals de sjamanen dat soms doen?


GELE HOORNTJES - CALOCERA CORNEA
Het geel hoorntje (Calocera cornea) is een zwam uit de familie Dacrymycetaceae. Bij droog weer krimpt deze zwam in tot een harde, hoornige massa, maar regenereert weer in vochtiger omstandigheden
RUITJESBOVIST - CALVATIA UTRIFORMIS
Ruitjesbovist (Calvatia utriformis). De ruitjesbovist splijt bij rijpheid van boven open, zodat de sporenmassa goed zichtbaar is in het overblijvende bekervormige onderste deel. Deze beker is vaak nog lang te vinden
HEKSENBOTER - FULIGO SEPTICA
Uit een onderzoek is gebleken dat Heksenboter opvallend veel metalen opneemt. Heksenboter bevatte in een Duits onderzoek 240 maal meer zink dan de omgeving, en ook de gehaltes aan koper en cadmium waren veel hoger dan de omgevingswaarden.
GEWOON MORIELTJE MORCHELLA ESCULENTA
Morieljes Verse morieltjes zijn alleen te koop in het voorjaar, maart, april .... Er bestaan enkele soorten maar de smaken verschillen niet zo veel. De gedroogde morieljes hebben een intensere smaak. Dat is trouwens met alle gedroogde paddenstoelen zo. Ik zou ze niet weken, dit geeft een verlies aan smaak
ZOMERFLUWEELPOOTJE - FLAMMULINA FENNAE

BRUINE TRILZWAM - TREMELLA FOLIACEA
WITTE KLUIFJESZWAM - HELVELLA CRISPA
EEKHOORNTJESBROOD - BOLETUS EDULIS
Gewoon eekhoorntjesbrood (Boletus edulis) is een paddenstoel die behoort tot de familie Boletaceae
Meestal wordt er de ondersoort Boletus edulis susbp. edulis mee bedoeld. Het is een uitstekend eetbare soort met een verfijnde smaak, die -ook in gedroogde vorm- uitstekend in fondue verwerkt kan worden.
JADASOOR - AURICULARIACEAE JUDAE
De vlier is de voornaamste gastboom van een eetbare paddenstoel (Hirneola auricula-judae), die judasoor genoemd wordt omdat volgens de legende Judas zich, nadat hij Christus had verraden, aan een vlierboom heeft opgehangen. Ook wordt wel gezegd dat het de oren van Judas zijn die voor eeuwig gedoemd zijn te horen hoe de wind hem beschuldigt van het verraden van Jezus.

JADASOOR - AURICULARIACEAE JUDAE

PARELSTUIFZWAM - LYCOPERDON PERLATUM
Als de zwam in het jeugdstadium zit, kan hij gegeten worden.
Aangezien er geen plaatjes zichtbaar zijn, moeten de sporen op een andere manier dan normaal geloosd worden. De rijpe sporen worden door een opening bovenaan de hoed (meestal donkerder van kleur) naar buiten gelaten.
PLOOIROKJE - COPRINUS PLICATILIS
ZWERMINKTZWAM COPRINUS DISSEMINATUS
PARELAMANIET - AMANITA RUBESCENS
ROODBRUINE SLANKE AMANIET - AMANITA FULVA
GROEN GEKLEURDE BEUKENZWAM
BEUKENZWAM
SOMBERE HONINGZWAM - ARMILLARIA OSTOYAE
GEEN IDEE? HET IS GEEN SINAASAPPEL
GROTE PARASOLZWAM - MACROLEPIOTA PROCERA
Het eten van de met de Grote parasolzwam te verwisselen Knolparasolzwam (Macrolepiota rachodes) kan allergische reacties veroorzaken.
KLEVERIG KORAALZWAMMETJE - CALOCERA VISCOSA
De kleverige koraalzwam komt voornamelijk voor op rottende stronken naaldhout. Het is een algemeen voorkomende soort.
BLEKE KORAALZWAM - RAMARIA PALLIDA
PRUIKZWAM - HERICIUM ERINACEUS
De Pruikzwam Hericium erinaceus is een bedreigde zwam. Deze plaatjesloze vlieszwam is kussen- tot consolevormig en heeft een diameter tot 25 cm. De hoed is knolvormig en omgeven door stekels. De stekels zijn tot 6 cm lang. Hij komt voor op stamwonden van loofbomen (Beuk) in parken en langs lanen. Hij groeit als een zwakteparasiet in het kernhout. Het is een parasiet en saprofiet. De gastheren betreffen veelal ouder worden beuken.
De Geschubde inktzwam (Coprinus comatus) is waarschijnlijk de bekendste van de ruim honderd Inktzwammen (geslacht Coprinus) die in Nederland voorkomen.

Geschubde inktzwammen zouden schimmel- en/of virale infecties bestrijdende antibiotica bevatten.Inktzwammen kunnen zware metalen en radio-actieve stoffen tot niet in voedingsmiddelen toegestane concentraties in hun vruchtlichamen opslaan.
GESCHUBDE INKTZWAM - COPRINUS COMATU
GELE TRILZWAM - TREMELLA MESENTERICA
De gele trilzwam is het gehele jaar door te vinden op takken van loofbomen en struiken. De soort komt algemeen voor.
Het is opvallend geel of oranjegeel. In droge toestand verandert de substantie van geleiachtig tot kraakbeenachtig taai en ook donkerder van kleur.

Eén van de wonderbaarlijkste zwammen in Nederland is de Grote sponszwam (Sparassis crispa). Ze ziet er uit zoals ze heet: een grote ouderwetse badspons. Deze bovenwaterspons is ongeveer net zo zeldzaam. Ze zijn nog wel te vinden, maar alledaags is anders.,,,Hoewel hij als algemeen te boek staat.

Ook schijnt hij heel lekker te wezen.
GROTE SPONSZWAM - SPARASSIS CRISPA
ZADELZWAM - POLYPORUS SQUAMOSUS
De Zadelzwam : Een in Nederland algemeen voorkomende soort, met als wetenschappelijke naam Polyporus squamosus. Hij komt voor op stronken en stammen van dode, maar ook levende bomen en heeft een voorkeur voor de iep en de beuk. Maar ook essen, wilgen, esdoorns en populieren gelden als mogelijke 'slachtoffers'.
ZADELZWAM - POLYPORUS SQUAMOSUS
Een volgroeide zadelzwam produceert zo veel sporen van elk 12 micon lang, dat als je die achter elkaar legt je er een afstand van 6000 kilometer mee zou kunnen overbruggen. Niet zomaar een paddenstoeltje dus.