maandag 4 september 2017

Faunabescherming Raad van State

In de vroege morgen is het zicht enigszins beperkt door mistflarden die over de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) trekken.
Het ochtendgloren ..net iets voor de zonsopgang is magisch mooi.
Van glinsterende dauwdruppels is nog geen sprake .. toch voel ik ze aan de bovenkant van mijn sok ..naar binnen dringen.
Het eerste beetje licht breekt door .. 
Ik probeer het kleine beetje licht te vangen ...
In het gebied "Franse Vlak" is het nog mistig .. maar een paar honderd meter verder op het "Vogelenveld" waar de wind vrij spel heeft ..zien we de mist in enkele minuten vervliegen. 
Op plekjes beschut achter de bomen blijft de mist wat langer hangen.
Het is een ongelijke strijd .. de mist moet en zal capituleren voor het geweld van de dag
-
Nog even ..zoals altijd ..krijgt de mist even een opleving als de zon zich laat zien. Al snel moet hij zijn meerdere erkennen in de zon .. en de mist verdampt in het niets .. Om het misschien de volgende dag nog weer eens te proberen.

Het water protesteert nog als laatste .. en geeft zich uiteindelijk ook gewonnen.
-
Tapuit ..vrouwtje
Hier op het "Vogelenveld" zien we maar weinig konijnen in verhouding met andere jaren.Konijnen en Grazers zijn voor deze bedreigde vogelsoort van essentieel belang... Tapuiten houden van lage open en een schrale vegetaties.

-
Maar de grote grazers zijn uitgenomen .. de konijnenpopulatie is hier gekelderd.
En we zien hier ..zoals op zoveel plekken in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) 
vergrassing en verruiging optreden. Zelfs de populatie vossen in dit gebied is sterk afgenomen.
Kleine Vuurvlinder
-
In de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) zijn deze oude afzettingen nog her en der te vinden. In het afgezette gedeelte zien we geen nectarplanten maar wel veel opslag van de Amerikaanse Vogelkers (Bospest)  
(In het afgezette gedeelte - Bospest))
Buiten de afrastering zien we geen Amerikaanse Vogelkers.. Hier in het gebied "Franse Vlak" waar vroeger schapen en koeien liepen zien we nu duidelijk vergrassing optreden .. zelfs het afgegraven stuifduin verliest hierdoor zijn waarde. (Even in archief op gezocht ..maar in deze verouderde afzettingen nauwelijks of geen nectarplanten/geeft te denken)
-
Jarenlang moest hoe dan ook aangetoond worden dat damherten de schuld waren van de achteruitgang van de biodiversiteit .. Al die jaren energie en focus om de nadelen van de populatie damherten te belichten (onder aanvoering van Jaap Bond) . dat allemaal onder druk van een (R)ecouct .. Juist de waarde als grazers werden duidelijk onderbelicht. Ecologen die toen aan het roer stonden waren blijkbaar incapabel of stroman/vrouw van de opdrachtgever.
Invloed van milieuvervuiling glyfosaat vermesting en verzuring .. klimaatverandering .. werkzaamheden creëren stuifduin ..gevolgen van verdroging duinen... enz. dat had de focus moeten hebben. Het jaren wijzen naar de damherten en achterover leunen heeft nu grote gevolgen. 
Behaarde Bosmier ..
Door ontbossing zijn deze behaarde maar ook de kale rode bosmier (die ik pas nog fotografeerde) hard achteruit gegaan. Beide worden vaak met gewoon rode bosmier aangeduid. Deze twee soorten kunnen zich ook met elkaar  voortplanten.
Bronst 2017 
Vandaag horen burlen .. en deze waren alvast wat aan het oefenen
..Waarschijnlijk voor 2018 .. (Deze spelen nog geen echte rol bij de bronst dit jaar) Vechten meer voor de hierargie.. en ze gaan natuurlijk uit nieuwsgierigheid wel kijken net zo als ik ;) 
Bruin blauwtje
Gamma uil (Nachtvlinder ..dagactief)
De Faunabescherming heeft beroep ingesteld tegen de ontheffing om damherten te mogen afschieten in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) 
De zaak dient morgen 5 september bij de Raad van Staten.
(Succes Faunabescherming)
Wel vreemd dat nu na onderzoek adviesbureau Antje Ehrenburg  . Antje aantoont dat het onderzoek van waternet niet klopte .. terwijl ze jaren bij Waternet in dienst was en voorstander afschot.
Maar ja ... soms veranderen mensen :)