zaterdag 4 februari 2017

Weten Wanneer Je Teveel Bent.


Een vos weet wanneer hij teveel is ... en past zich daar op aan.  Daar zijn jagers niet voor nodig .. jacht is zinloos en werkt zelfs averechts is de conclusie van Professor Stephan Harris van de Universiteit van Bristol. Afschieten heeft geen kleinere vossenpopulatie tot gevolg ...maar zorgt juist voor een populatiepiek.
-
 Aan de rand van de stad Amsterdam zagen we een keer een moervos die dertien welpen had. Vossen zijn territoriaal ..ze hebben een vast leefgebied. Het aantal jonge is afhankelijk van het voedsel aanbod. Normaal gesproken zo'n vier of vijf welpen ..maar veertien komt ook voor. Hier in de AWD komen we die extreem grote worpen niet tegen...
Vossen zijn altijd op zoek naar een eigen leefgebied ..maar als dat niet beschikbaar is ..blijven moervossen in het territorium van hun ouders. (Dit zien we in de AWD ..waar de moervossen verwant zijn aan elkaar) 
Bij gebrek aan voldoende voedsel zullen niet alle moervossen vruchtbaar zijn ....en de worpen klein. 
Gemaaid..
De niet voortplantende moervossen in het territorium helpen dat jaar met het grootbrengen van de welpen van de andere moervos(sen) . Deze gang van zaken gaat echter alleen op bij een laag voedselaanbod en een beperkte beschikbaarheid aan habitat.
-
De rekels worden in oktober uit het leefgebied verjaagd ...deze jonge rekels gaan op zoek naar een leefgebied en moeten soms vrezen voor hun leven ..bij het doorkruisen van andere leefgebieden. 
-
Eigenlijk heeft de vos hetzelfde probleem als de damherten ....In de duinen heeft de vos geen natuurlijke vijanden .. daarom moeten er volgens mensen vossen geschoten worden. 
Maar de vos heeft nooit natuurlijke vijanden gehad en staat boven aan de voedselketen. De omvang van de populatie vossen is afhankelijk van de voedselvoorraad.
Door afschot van damherten hebben de vossen nu ruim voldoende voedsel ..
-
Waternet is eigenlijk indirect vossen aan het voeren .. en we kunnen straks dus een explosieve groei verwachten van de vossenpopulatie. (Waternet overziet de schade niet van radicaal ingrijpen/afschot) En is enkel gefocust op vee wat stuurbaar is.  
In de Noord-Hollandse duinen deed bioloog Jaap Mulder onderzoek naar de vos ..
-
Dat begon in 1979 (Opdrachtgever: Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord Hollandse ..eigenaar duingebied) Die kwam tot de conclusie:
 "Het is onzin om te spreken over te weinig of te veel vossen, er zijn zoveel vossen als er in een gebied kunnen leven."