woensdag 1 februari 2017

Gevolgen Zijn Groot

In de Amsterdamse Waterleidingduinen zijn ze bezig met afschot van de damherten ..dat kun je veroordelen of niet. Maar één ding is zeker het heeft effect op het gehele gebied. Dieren voelen het gevaar en willen hun leefgebied verlaten. Aannemelijk is het dat er zo'n 1 procent van de geschoten damherten gewond rondloopt in de AWD.   
-
Deze jacht (populatiebeheer) heeft niet alleen grote gevolgen voor de flora in het gebied ..maar ook op de populatie damherten die zijn overgebleven .. Vluchtgedrag .. Waakzaamheid en Stress moeten haast wel ten kosten gaan van foerageertijd en herkauwen. 
-
Nu zijn damherten over het algemeen minder stress gevoelig dan reeën .. Toch vraag ik me af of het ook gevolgen gaat krijgen op het gedrag op lange termijn...of op de bronst en vruchtbaarheid van de damherten.  
-
De damherten worden ter plekke van hun ingewanden ontdaan (ontweien)  Een predator zoals de vos heeft zo in deze winter ruim voldoende voedsel .. En zal in het voorjaar een maximaal aantal jonge werpen. En dat heeft weer grote gevolgen voor het gebied en hun bewoners.
-
Roofvogels ..Watervogels .. Weidevogels ..Zandhagedis enz. 
Gaan de gevolgen merken van deze tijdelijke piek van predators.
Natuurlijk ... ik hoor ze denken "Die schieten we straks ook!"
-


Ingrijpen in de natuur ..zeker op zo'n grote schaal moet wel gevolgen hebben voor het gebied.

Zonder wetenschappelijke onderbouwing. Het verstoren van natuurlijke processen .. is de goden verzoeken.   
-
Koeien en schapen mogen straks weer massaal ingebracht worden .. om de vergrassing (Stikstof) tegen te gaan. Duizenden herten afgemaakt .. om stuurbaar vee in te brengen.

-
Waar waterstand en verdroging duin (schuld mens) .. schuldig was aan het gedeeltelijk verdwijnen van Orchideeën ..Duinviooltje ..Parnassia ..Buntgras Ruw Vergeet Me Nietje..en Zonnedauw ..kreeg de damhert de schuld. (Je kunt als beheerder moeilijk de schuld bij jezelf zoeken toch?)
-
-
En je mag dan als beheerder staan juichen dat je duizenden gezonde herten mag afschieten ..maar vergeet één ding niet ... dat Partij voor de Dieren ... Animal Rights  ..Dierenbescherming .. Piep Vandaag .. Natuurmonumenten (Groot Wild Enquête) Faunabescherming ... en een mega aantal handtekeningen en zelfs personeel awd  ... Tegen het doden is van gezonde dieren. 
-
Eigenlijk zijn pro-jacht en belanghebbende voorstander van afschot.
Ook al geeft de rechter goedkeuring .. Er is geen draagvlak!
Frans Vera (Bioloog) en Han Olff (Hoogleraar/Professor Ecologie & Natuurbeheer)
Reactief beheer .. het gebied is bepalend.
-
Want wat is teveel? Zijn wij niet teveel En moeten we juist niet meer ruimte voor natuur maken .. Zo wil VVD en SGP minder grazers maar meer toeristen naar natuurgebieden (OVP) Nou.. Dan heb je het begrepen hoor! In MAART rekenen we af!