vrijdag 31 mei 2019

Jonge Vosjes

De Vossen Burcht/Welpen
De vossen in de duinen maken over het algemeen gebruik van oude en bestaande konijnenburchten die ze verder uitgraven. Verstoring door de mens en waterstand spelen een belangrijke rol. De vos staat als predator in de duinen bovenaan de voedselketen. Het aanbod voedsel is bepalend voor de populatiedichtheid.
Een teveel aan vossen in een natuurgebied is daarom eigenlijk lariekoek .. 
Er zijn zoveel vossen als het gebied aankan ..
 Bij weinig voedselaanbod zijn er minder moervossen zwanger...
.En worden de worpen (aantal jongen) kleiner..
Sterfte onder de welpen neemt toe ..
In de periode dat de jongen vast voedsel gaan eten ..
is de predatie op zijn hoogtepunt
-
Van de jongen welpen .. zijn de vrouwtjes (moervosjes) over het algemeen wat kleiner en zwakker dan de mannetjes (rekeltjes). De sterfte onder de moervosjes is bij voedselgebrek dan ook groter.
Weer is het de natuur die reguleert.
(Minder vrouwtjes/Minder populatiegroei..)
Eigenlijk ligt de piek tot aanvaardbare hoogte ..
Hoe geraffineerd zit de natuur wel niet in elkaar
-
Een vos gebruikt de burcht om zijn jongen veilig groot te kunnen brengen. Bij droog weer slaapt de vos gewoon buiten. Bij verstoring of teveel parasieten/ongedierte versleept of brengt hij de jongen naar een andere burcht.
De vos is een concurrent van de jagers/Jacht
Bij jacht op de vos .. daalt tijdelijk de predatiedruk.
-
Maar daarna worden meer moervossen zwanger en hun worpen worden veel groter.
op zo'n moment ontstaat er een superpiek en de predatie is dan tijdelijk buiten proportioneel.
En de schade juist enorm.
Zonder jacht is de populatie stabiel .. en in balans.
Een goed voorbeeld is Luxemburg ..
Daar is de jacht al enkele jaren verboden ..
En  de populatie blijft stabiel ..
-
Anders dan jagers hadden aangegeven/verwacht bleef de predatiedruk stabiel.
De pieken waren er niet meer ...en de schade daardoor minder.
Natuurlijk moeten wij als mens ..
Geen voedsel laten slingeren of dumpen ..
Omdat wij jaren habitat hebben afgenomen van de vos ..
Worden ze voor de mens meer zichtbaar .
-
De jongen zijn in het begin nieuwsgierig .. maar worden uiteindelijk voorzichtiger .
En dan zoeken ze steeds meer het struweel op .. of de moervos verplaatst zijn jongen.
Uiteindelijk zijn ze wel gewend aan de mens ..
maar ..blijven voorzichtig.
-
De concurrentie is in deze periode enorm .. maar al snel zullen de zwakkere dieren het afleggen.
De sterkste gaan in de toekomst hun genen doorgeven ..
-
-
Einde Deel 1