zaterdag 7 januari 2017

Commissie van Wijzen

Het is vroeg in de morgen als Joke en ik bij ingang "De Zilk" de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) binnen gaan.
We gaan op zoek naar de ree .. een herkauwer die landelijk gezien veel voorkomt in de natuur ..maar die hier in de awd nog maar sporadisch voorkomt. Onder andere in het gebied "Paardenkerkhof" waar nog een kleine sprong reeën leeft.
-
De witte spiegel ..
Bij dreiging vlucht of stress ..maar ook bij ontlasting of poetsen wordt de spiegel door het rechtop staan van de witte haren groter. Wij zitten hier tussen een viertal reeën die langzaam aan ons gewend zijn geraakt ..natuurlijk is er één ree (wachter(s) die constant de omgeving in de gaten houdt.
-
-
Vroeg in de morgen ...zien we de reeën al buiten het bos. Reeën zijn wat dat betreft echte schemerdieren die overdag de dekking zoeken .. Het vocht wat ze nodig hebben halen ze dan ook hoofdzakelijk uit de dauw dat het voedsel bedekt. (Wij blijven in de dekking van het bos tegenover de reeën staan ..ja ..wat is de afstand ..100 meter of zo? )
We tellen vier reegeiten. 
Damhert..
-
Je ziet ze eerst rustig meerdere kanten uitkijken .. en als er dan één op de vlucht slaat ..dan volgen ze allemaal.  Een paar wandelaars die hier zelf niets van meekregen .. verschijnen ten tonele.
De reeën schieten de dekking van het struweel en het bos in.
Daar kunnen ze iedere vierkante meter en weten ze altijd meerdere vluchtroutes.
-
Mensen die ze constant opjagen.. beseffen niet dat reeën juist in de winterperiode rust nodig hebben. En zelfs kunnen doodgaan aan stress of een tekort aan rust. Zonder rust heeft de ree geen tijd om zijn voedsel te herkauwen. Blijf rustig op één plek en je merkt al snel dat de reeën rustig gaan liggen om te herkauwen.  
-
Zowel links ..voor ons als rechts zien we reeën ..en ze gaan rustig liggen herkauwen.
-
Ze kijken wel even op als er in de verte een groep wandelaars al pratend dichterbij komt .. die lijken voor hun op dat moment een grotere bedreiging dan wij. Reeën kunnen met elkaar communiceren ..dat noemen ze fiepen en hoeft niet hoorbaar te zijn door de mens .. wel het blaffen wat ze soms bij verstoring doen.
-
-
Rust in van essentieel belang voor een gezonde populatie reeën.
Natuurlijk krijgen damherten de schuld van de lage populatie van reeën in de awd
Maar zijn het niet de wandelaars/fotografen (steek ook hand in eigen boezem) die juist voor die verstoring zorgen? Ik denk wel eens bij regen .. "Kijk .. ze hebben rust" ...
-
Damherten vertonen minder vluchtgedrag en zijn ook minder stress gevoelig.
Nu ..in de periode van afschot (ook vuurwerk speelt denk ik een rol) ..merk je wel dat hun gedrag ook aan het veranderen is . Ook de OVP ligt nu onder vuur .. en lijkt het of er opeens haast geboden is bij ieder afschot.
Zoals ik wel eens eerder schreef:
Stel een commissie van wijze mannen aan .. doe wetenschappelijk onderzoek. En handel pas bij gedegen onderzoek .. Zo ook bij het EHS .. wat heeft het voor zin als we natuurgebieden aan elkaar koppelen en er zit één schakel tussen waar bepaalde dieren niet welkom zijn?  
-
Nee ...één EHS (Verbindingen natuurgebieden) één BELEID
één DOEL!!!