zondag 22 januari 2017

Brouwersdam

In de wintermaanden is het altijd leuk om gua vogels de toplocatie Brouwersdam (Ouddorp) aan te doen .. Vanuit de auto kun je de vogels en de zeehonden zien. Bij voorkeur bij laag water .. want bij eb staat er een behoorlijke stroming .. (met Ghita en Ben)
Hier aan de zeezijde bij de spuisluis in de Brouwersdam zien we de zeehonden zwemmen. 
Een hoog hekwerk die geplaatst is door Rijkswaterstaat .. maakt het er niet eenvoudiger op om ze hier bij de spuisluis te fotograferen.
Een sterke spui-stroming en aanvoer van vis trekt vogels maar ook de grijze zeehonden aan.
Eidereend
Veel vogelaars zoeken elkaar op .. zetten hun telescoop neer en kijken al turend door de telescoop op zoek naar vogels .. Hun waarnemingen zijn niet altijd goed te fotograferen ... Deze Eidereend zat nog net op de grens van wat te fotograferen is.
Bonte Strandlopers 
Dichterbij zien we deze leuke witte bolletjes die foerageren langs de kustlijn .. een aankomende golf ontwijkt hij door voortdurend druk heen en weer te lopen. 
Drieteenstrandloper
Neem de tijd .. ze komen vanzelf dichterbij.
-
-
Kanoeten
Kanoeten
Een prachtige groep Kanoeten zijn aan het foerageren op het
plateau .. Ze zijn tot een meter of tien ..goed te benaderen ..vliegen opeens op om na een rondje vliegen weer terug te keren.


Kanoeten
IJseenden
IJseenden zijn in Nederland schaarse wintergasten ..die vrijwel uitsluitend op zout water in de kustwateren worden waargenomen .. gedurende de wintermaanden zijn ze hier in Brouwersdam redelijk waar te nemen. (ook al zaten er heel veel ..de afstand was mega)
Middelste Zaagbekeend
Wulp
Zilverplevier
De Zilverplevier .. mag dan in het Waddengebied massaal voorkomen .. Voor mij was het (zover ik weet) de eerste keer dat ik hem zag ..In de zomer is hij nog veel mooier ..dus dan hoop ik hem ook eens tegen te komen. Dan heeft hij een zwarte borst
Zilverplevier
Paarse Strandloper
Ze overwinteren  in Nederland tussen steen en rotsen ..Om ze te fotograferen moet je echt even naar beneden .. ze foerageren daar waar het zeewater over de rotsen beukt en spat ..zo af en toe vliegen ze op of staan ze half in het water. 
Paarse Strandloper
Het is daar glad .. dus zelf moeten we ook oppassen.
Scholekster
-
En dan heeft één van de zeehonden een vis te pakken .. door de spijlen van de afzetting is het nog lastig fotograferen ... Je ziet de ogen van de vis .. maar wat voor een vis het is?  Goed zijn de nagels te zien van de zeehond .. een geducht wapen zo te zien.

-
-
Paarse Strandloper
Steenloper
-
-
Het is even wachten op de zonsondergang ... Eigenlijk ben ik altijd meer bezig met zonsopkomst .. Voordeel van zonsondergang is wel dat je alvast een mooi plekje kunt opzoeken ..en de tijd hebt om eventueel nog te veranderen. Je ziet waar hij precies onder gaat.
-
-
Bij zonsopkomst maakt je ook de keuze waar je gaat staan ...maar als de zon dan eindelijk wat van zich laat zien ..is het binnen vijf minuten alweer te scherp ...in de meeste gevallen.
Het was een gezellige dag .. leuk om met Ben weer eens op pad te zijn geweest.