vrijdag 20 januari 2017

Lentevreugd Wassenaar

Een sprookjesachtige dag ..18 januari 2017 .. We hebben ruige rijp ..de mist heeft zich afgezet op alles en nog wat. Naaldvormige zeskantige dendrieten die ijskristallen vormen .. zorgen voor een natuurspektakel die we het laats zo zagen in december 2007.
Lentevreugd ..is een prachtig natuurgebied tussen Wassenaar en Katwijk
Wie bij de ingang Lentevreugd (N441) naar binnen gaat ziet gelijk deze prachtige boom ..die in de zomerperiode beschutting geeft voor mens en dier.
-
De geestgronden achter de duinen die vroeger gebruikt werden voor bollenteelt ..zijn terug gegeven aan de natuur ..Het is nu een mooi overgangsgebied van hoog duin naar lager gelegen polder ..en van droog zanderig gebied naar een gebied van beken en plassen. 
Paarden (Konik) en runderen (Hooglanders) houden naast het maaien (maaibeheer) het gebied open ..
-
Door de jaren heen heeft de mens grote invloed gehad op de duinen .. waar tegenwoordig grote behoefte is aan dynamiek in de duinen ..werden vroeger helm en naaldbomen geplant om verstuiving tegen te gaan. Zo gebeuren er dingen in de natuur die we later weer terug moeten draaien.


(Voer grote grazers))
-
-
Waar vroeger door helm en naaldbomen het stuiven moest worden tegengegaan .. kappen we nu heel
veel bomen om ...om door verstuiving een dynamisch landschap te creëren. Ook de Amerikaanse Vogelkers (Bospest- Exoot) .. Man dat was DE oplossing en het was nog een bodemverbeteraar ook ... En nu?.. nu zitten we met de ellende en is het een ware plaag in de duinen.
-
-
Wat dat betreft is visie over natuur prima ... maar breng veranderingen kleinschalig in werking.
Zo gaan we straks ook de neveneffecten zien in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD)
Waar op grote schaal en in een relatief korte periode van enkele jaren. Het damhert terug gebracht gaat worden naar een minimum (800 ... maar ga er maar van uit naar een gewenste 200) 
Een leek weet in te schatten dat zoiets gevolgen moet hebben op lange termijn in het gebied (AWD)
-
-
 De hoge graas-druk van damherten heeft ook grote voordelen ...maar deze worden door belangen verzwegen .. Die belangen wegen nu eenmaal op korte termijn zwaarder!
(Nee Koeien en schapen moeten het overnemen!)
Gaat de geschiedenis zich herhalen? 
-
-
Was het niet het konijn (exoot Romeinen) dat in 1600 het veld moest ruimen voor schapen? 
Aten die konijnen niet opeens de ..zeldzame plantjes ..Helm en orchideeën?
-
Zelfs natuurliefhebbers als Jac.P. Thijsse zagen het konijn als bedreiging.
Maar dat zien we nu opeens totaal anders .. het belang van konijnen is juist heel groot!
En niet alleen omdat Bergeenden .. Steenuil en Tapuit broeden in de konijnenholen.