dinsdag 1 mei 2012

Waar De Blanke Top Der Duinens'Morgens vroeg gaan Herman en ik ( 30 April 2012 ) bij Panneland naar binnen..Het is net zes uur ..De natuur ontwaakt.. Nachtdieren trekken zich terug en verschuilen zich.. En de dag dieren worden wakker en laten zich zien /horen..Een geweldig moment van de dag.. De damp komt nog uit de sloot...En alles is vochtig..De lucht ziet er elke minuut anders uit..
Ik probeer met een paar foto's het sfeertje weer te geven..van deze prachtige morgen in de Amsterdamse Waterleidingduinen..(AWD)
Hier en daar staan groepjes damherten en de vogels luiden een nieuwe dag in..
Het is vandaag Koninginnendag.en zelfs de zon laat een oranje kleurtje zien..
Een ree geit springt over het kanaaltje...En zoekt de dekking op..
Ja...de AWD is nu op zijn mooist...
wat een heerlijk sfeertje..
Bomen proberen nog de dag tegen te houden..
Maar er is geen houden aan...Een nieuwe dag in de AWD breekt aan...
Al jaren lang worden er maatregelen genomen tegen de verdroging van de duinen..De grondwaterstand is van groot belang voor zowel de Flora als de Fauna in de duinen..
De duinen vormen slechts 0,8 procent van Nederland..Maar herbergen wel 64 procent van onze flora..Waarvan 9 procent alleen in de duinen voorkomt.
Verstuifing en natte duinvalleien zijn dan ook zeer belangrijk..
Het geeft maar weer eens aan hoe belangrijk onze duinen wel niet zijn..
En dan klinkt op zo'n dag ( Koninginnendag..) ...
Waar de blanke top der duinen
Schittert in de zonnegloed
En de Noordzee vriend'lijk bruisend
Neerlands smalle kust begroet
Juich ik aan het vlakke strand
Juich ik aan het vlakke strand
'k Heb u lief, mijn Nederland
 'k Heb u lief, mijn Nederland
Het duingebied heeft vele gezichten..
Van Duinstruweel (ree)
Stuifduin..
Tot natte Duinvalleien..
-
Ja..De Kust van Nederland heeft veel te bieden..Onze kust is 300 Kilometer groot..En de meeste en gevarieerde natuurgebieden..Zijn dan ook te vinden aan de kust..Nederland heeft dan ook zijn verantwoordelijkheid voor dit gebied van internationaal belang.
Rietgors
Buizerd
En niet alleen vogels zijn te zien in de AWD..
Zodra de temperatuur boven de tien graden komt..zie je in de duinen de Dagvlinders..

Kleine Vuurvlinder Meer Zie:
Boomblauwtje Meer Zie :
Spitser
Vos
Door het struikgewas zag ik de vos komen..ik keek achter me..Herman was met zijn camera bezig..Ik had weinig keuze.en op het moment dat ik tegen Herman zegt : "Vos!"....Kijkt de vos ons aan en gaat er gelijk als een speer vandoor..Gelukkig konden we bijde nog een foto van hem nemen..
Nog niet ieder damhert is van zijn Gewei af..
Paardenpad
En nu naar huis..Koninginnendag vieren..Wat treft Nederland het met zo'n mooie dag weer..Het was weer een heerlijke morgen in de AWD..