donderdag 17 mei 2012

EHS

Vandaag 16 Mei 2012 met Ghita en Cees naar de Groene Jonker..en Polder Groot - Mijdrecht..
14 Mei : Meer dan veertig natuur organisaties..presenteerde deze dag in Den Haag een ...Tien punten plan..Voruitlopend op de tweede kamerverkiezingen (12 September) eisen deze organisaties onder andere het volledig verbinden van natuurgebieden in de zogeheten Ecologische Hoofdstructuur ( EHS )...
Cees en Ghita
Natuurwaarden als rust..ruimte en weidsheid moeten hersteld worden..Er moet voldoende geld komen voor beheer van natuur..Eén onderdeel is de actieve bescherming van dier en plantensoorten..waarmee het slecht gaat.De conceptwet van Henk Bleker dreigde de natuur een kopje kleiner te maken..Maar nu is er weer zicht op een goed natuurbeleid....
Geoorde Fuut..
Een gezonde economie kan niet zonder gezonde natuur..
De Groene organisaties van Nederland presenteren voor de verkiezingen 12 september 2012 daarom het Tien Puntenplan...
-
1) Bescherm Natuur en Landschap 2) Bescherm Plant en Diersoort 3) Verbind Natuurgebieden ...
4) Bescherm en Herstel de unieke Waternatuurgebieden..
5) Zorg voor genoeg geld voor Natuur...
6) Breng de Natuur van het boerenland terug..Herstel het Nederlandse Landschap..
7) Bescherm onze Tropische Natuur..
( De Natuur van de Ned.Caribische eilanden..Aruba..Curacao en St.Maarten.)
8) Stop de Plezierjacht..
9 ) Vergroen de Stad...
En dan als nr.10 ...Een wel heel belangreijk punt..
10) Geef elk Kind Recht op Natuur..!!!
Polder Groot - Mijdrecht
-
Polder Groot Mijdrecht is een landbouwgebied in het Groene Hart..Op termijn zal Polder Groot Mijdrecht Noord Oost..een ecologische verbinding zijn voor aangrenzende natuurgebieden zoals Botshol en de Nieuwkoopse Plassen...
De Waverhoek is een 60 hectare groot moerasgebied..in de Polder Groot-Mijdrecht..
Het Natuurgebied is op 30 Juni 2007 officieel geopend..
Vandaag staat er veel wind....En de weersomstandigheden kunnen elk moment veranderen..
Regenboog..
Aan het einde van de Regenboog is een pot goud te vinden..Is dat het gebied Groot Mijdrecht?..In de Bijbel is de Regenboog een belofte aan de mensheid..Na de zondvloed beloofde God nooit meer zo'n vloed te sturen om de wereld te verwoesten...
Kluut
Bergeenden..
Zwaluw..Hazen en Wilde eend..
We zijn niet zo lang in dit gebied geweest..Maar al snel bleek dat er veel te zien was..Een gebied waar we zeker nog eens snel naar toe gaan..Kluten..Grutto's..Bergeenden..En vooral veel Hazen in dit prachtige gebied..
Grutto..
Het was weer een heerlijke dag in de Natuur..met Cees en Ghita..
Ik wil iedereen bedanken voor de reacties op mijn site..Helaas heb ik niet altijd de tijd om adequaat te reageren..Groetjes..