woensdag 23 mei 2012

Onderzoek Project Rijn in Beeld

Wat uit onderzoek naar voren kwam ( Project Rijn in Beeld 2012)
Wisten we natuurlijk allang.. Maar telkens moet een onderzoek dat weer bevestigen.. "Een predator als de Vos..moet men juist beschermen"..
De jacht op de Vossen moet stoppen in de uiterwaarden..Door de Vossen te laten lopen..wordt het overschot aan zomerganzen op een natuurlijke manier opgelost. Dat is ook de mening van de PvdD van de provincie Utrecht..

Het huidige beleid voor het verkleinen van de Ganzenpopulatie is gericht op afschot..
Willem van der Steeg (Fractievoorzitter PvdD) noemt deze methode..
Niet duurzaam en kostbaar..
Bovendien zou de jacht op Vossen in strijd zijn met de Flora en Faunawet..
Het zou beter zijn om de natuur zelf haar werk te laten doen..
Tapuit..en Vlinder :)
Zodat er een natuurlijk evenwicht kan ontstaan..Het huidige beleid houdt dat mechanisme tegen..Want er mag op Vossen gejaagd worden..ondanks het feit dat de Vos een beschermde diersoort is volgens de Flora en Faunawet!
Een Reegeit op de Vlucht..
Vos in de duinen (Onderzoek)
-
J.L.Mulder verichtte in Meijendel en Berkheide ( Duinwaterbedrijf Zuid - Holland ) al onderzoek (2000) De vossenpopulatie vertoont allerlei kenmerken die er op duiden dat het aantal vossen op dit niveau..Op natuurlijke wijze wordt gereguleerd...Afschot heeft geen of nauwelijks effect op de vossenpopulatie..
De bejaagde populatie gaat immers eerst haar verliezen compenseren..
Het voortplantingsucces gaat omhoog..De sterfte omlaag..En veel zwervende vossen vestigen zich en planten zich voort..Er zijn uit de gegevens van de vogelinventarisaties in Meijendel weinig aanwijzingen gevonden dat de vogelstand negatief beinvloed wordt door de vos ...SCHADUWKANT....
Wel zijn de Meeuwenkolonies na de komst van de vos geheel uit het duin verdwenen...zoals te verwachten was..Mogelijk heeft de vos ook bijgedragen aan de achteruitgang van grote grondbroeiers als Fazant..Wulp..Kievit..Scholekster Houtsnip en de Bergeend..
Bij verreweg de meeste vogelsoorten is echter geen invloed van de komst van de vos te bespeuren..
Dus? ..Of het helpt tegen de Ganzen?
Daar loopt trouwens ook een onderzoek naar..Ik ben zelf niet snel een voorstander van ingrijpen..
Maar als zeldzame weidevogels teveel nadelen gaan ondervinden van de vossen..Tja..!!
..het blijft hoe dan ook een moeilijke keuze!
Ik ben vandaag 22 Mei 2012 ..niet de enigste die hier loopt te struinen..in dit gedeelte van de AWD..
De AWD is een heerlijk gebied..
En dat veel mensen genieten van dit prachtige natuurgebied mag duidelijk wezen.
-
Nu kreeg ik daar een mooi voorbeeld mailtje over van Peter Francis.. :
Ha Henk,

Afgelopen donderdag ben ik eindelijk na een half jaar weer in de AWD geweest. Al die tijd heb ik genoten van jou blog en twitter met je prachtige foto’s (wat ook zeker geen straf is).
( Deze foto is gemaakt door Peter Francis )
Ik kon omdat ik herstellende ben van mijn enkel operatie helaas niet eerder de duinen in. Maar donderdag was het dan eindelijk zover, bepakt en bezakt met mijn camera en krukken ging ik op pad. Man wat heb ik weer genoten.

Ik vergat soms zelfs om foto’s te maken. Bij de ingang stonden zeker al 20 damherten. Ook weer een wilde vos gezien met een konijn in zijn bek. Ook genoot ik toen een damhert over het water ging, mijn dag kon niet meer stuk. Toen ik terug was heb ik tot vandaag aan toe amper kunnen lopen van de pijn, maar het was het zeker waard. Nu nog lekker nagenieten van de foto’s en hoop over een aantal dagen weer de duinen in te kunnen.
Groeten, Peter Francis
Als u wat meer foto's wilt bekijken van Peter Francis..Zijn wat verouderde site
 (waar hij weer aan gaat werken)