vrijdag 27 april 2012

Dief of Heks


Vandaag 26 April bezoek ik laat in de middag het natuurgebied "Polders Poelgeest"..
Het is natuurlijk maar een klein natuurgebiedje (18 Hectare) ..Maar op zo'n relatief klein stukje natuur.. valt hier veel te zien..
En vandaag ben ik blij dat het niet zo groot is..want regelmatig ga ik even schuilen voor een paar flinke buien..
Het lijkt soms wel of er iemand boven de stop er uit trekt..want het komt soms met bakken naar beneden..vallen...En ook het visdiefje laat zich zo uit de lucht vallen om een visje te vangen..De Molen..t'Poeltje
Vandaag zie ik veel jong spul..Maar de Grauwe Ganzen zijn duidelijk in de meerderheid..
Ik hoor en zie de Blauwborst..Rietzanger..Maar op de foto?..Nee..Helaas :)
Wel de Rietgors..
En het Bokje
Het neefje van de Watersnip is schuw..En laat zich ook niet snel zien..
Hij blijft nu ook doodstil zitten in het riet..En als er na een poosje nog geen beweging in komt..loop ik maar weer verder.. Een viertal hazen lopen door de weilanden.. Helaas is de afstand groot.... Natuurlijk zijn er prachtige verhalen over de haas..In die verhalen was de haas de heks..Eén van die verhalen:
De haas die nooit geraakt werd
Een Drents volksverhaal over een heks...
Er was eens een jager die elke morgen op dezelfde plek een haas de weg zag oversteken. Hoe goed hij ook mikte, hij raakte hem nooit. Hij sprak met een boer over het geheimzinnige dier en die gaf hem de raad drie roggekorrels door de hagel te doen.De volgende morgen raakte hij de haas. Maar het was geen dodelijk schot en hij kreeg de haas niet te pakken. Samen met de boer volgde hij een poosje het bloedspoor. Het leidde naar het huis van de buurvrouw, die in bed lag met haar hoofd in het verband.
De buurvrouw is beter geworden, maar de haas heeft zich nooit meer vertoond!!
Stortregen..
Het begint weer te hozen..Het is ongeveer zo'n drie minuten lopen naar mijn auto..En als ik in de auto stapt druip ik aan alle kanten..de ramen beslaan..Lang hoef ik niet te wachten..Na wat gedronken te hebben in de auto..Is het al weer snel droog..


Goed nieuws vandaag ....Den Haag, 26 april 2012 - Milieudefensie is blij met het akkoord dat

GroenLinks, D66 en de ChristenUnie vandaag hebben gesloten met VVD en
CDA. Directeur van Milieudefensie Hans Berkhuizen: "Anderhalf jaar aan
afbraakbeleid op natuur en milieu wordt in twee dagen grotendeels
teruggedraaid en er worden ook nog eens concrete stappen vooruit gezet."
De milieuorganisatie is tevreden met de groene maatregelen in het
akkoord. In het akkoord wordt er 200 miljoen extra voor natuur
uitgetrokken. Daarnaast wordt de BTW op zonnepanelen verlaagd en komt er
een vergroening van het belastingstelsel, onder meer door een extra belasting voor kolencentrales.
De Bruine Kiekendief...Of heb ik het mis..?
Als dat zo is..? Dan ben ik net één jaar te laat..
SOVON Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland zetten, ondersteund door de Werkgroep Roofvogels Nederland in 2010 de Bruine Kiekendief centraal. De keuze is op deze soort gevallen omdat het een zeldzame en heel bijzondere soort is die in heel heel land gezien kan worden. Bovendien is er nog niet eerder een roofvogel als jaarsoort aangewezen. De meeste vogelaars herkennen de soort goed en bij de jeugd zijn van oudsher de roofvogels favoriet. Bovendien is het een belangrijke aandachtssoort binnen de Flyway-campagne van Vogelbescherming. Daarnaast zijn we nog op zoek naar een aantal antwoorden over het voorkomen van de soort in Nederland. Zoals van de meeste soorten weten we van deze 'Kiek' al behoorlijk wat, maar eigenlijk toch ook weer te weinig. Vragen over ht voorkomen van de soort in de wintermaanden, de dieetkeuze en het al dan niet broeden in lang niet onderzochte gebieden zijn een aantal vragen waarop de antwoorden niet gemakkelijk te krijgen zijn. Daarvoor is de hulp van vele enthousiaste vrijwilligers nodig.
Kleine Plevier..
Slobeenden..
Wilde Eend ..
Het was een kort bezoekje..met veel schuilminuutjes..
Maar het was ondanks de regen...weer de moeite waard..