zondag 5 juni 2011

Nieuws AWD Amsterdamse Waterleidingduinen Ingezonden via mail!

Dit weekend geen bezoek gebracht aan de AWD Amsterdamse Waterleiding Duinen...En daar baal ik wel een beetje van..de AWD is nu juist zo mooi!...Ik had het weer eens te druk met andere dingen..
Dus in dit bericht: Mail van H.Sloos en een foto van Niels Derksen (Jonge Vosjes..in de Amsterdamse Waterleidingduinen )

Voorwoord Henk...
(Laat u niet in slaap sussen!)
Mensen worden er moe van...Constant maar weer op de bres te moeten springen..Tegen het afschieten van de damherten...in de Amsterdamse Waterleidingduinen....De politiek geeft verdraaide of totaal onjuiste info..Om zo de publieke opinie te beïnvloeden.
De laatste tijd staan de regionale kranten vol met onwaarheden....En gek genoeg nemen kranten/journalisten dit klakkeloos over...
Geen hoor en wederhoor!
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ingezonden door H.Sloos..
Beste Henk,

Op de site van de gemeente staan de vergaderstukken van de Raadscommissie voor Economische Zaken, Bedrijven en Personeel en Organisatie KLIK, o.a. de concept raadsvoordracht. Kent u mensen die gaan inspreken op de 15e? i.v.m. vakantie kan ik het helaas zelf niet doen. Er zullen vast veel mensen aanwezig zijn die vóór afschot zijn....het ziet er slecht uit voor de damherten, ik maak mij erg zorgen. In de concept raadsvoordracht wordt de commissie erg onder druk gezet, maar harde cijfers zijn er niet (vb aantal ongevallen langs de Zeeweg door aanrijding met wild in vergelijking met de wegen langs de AWD...).
(Het hekwerk is niet af...Damherten kunnen zo de weilanden in...)
De voordracht spreekt o.m. over:
- Geconstateerd wordt dat de huidige, sinds 2004 getroffen maatregelen (i.e. het plaatsen van hekken) niet afdoende blijken om gevaar, schade en overlast te voorkomen.
- Daarnaast blijkt uit tellingen dat het aantal damherten in de AWD in vier jaar tijd meer dan verdubbeld is en dat er geen tekenen zijn van afname van de groei.

Mede gelet op een door de provincies gesignaleerde toename van het aantal incidenten met damherten in de directe omgeving van de AWD en daardoor optredende schade is het daarom noodzakelijk om aanvullende beheermaatregelen te treffen.
- Daarbij wordt een volledige omrastering van de AWD vanwege dierenwelzijn én de landschappelijke en ecologische waarden van het gebied ongewenst geacht (zie ook de onderstaande onderbouwing Ad 6).
Ook wordt geconstateerd dat de behoefte van de betrokken provincies, gemeenten en collega-beheerders om de problematiek actief aan te pakken sinds 2007, o.a. door een stijgend aantal klachten en incidenten, sterk is toegenomen en heeft geresulteerd in het onderhavige Faunabeheerplan en het verzoek aan Amsterdam om mee te werken aan het hierin voorgestelde beheer. In dit verband wordt overwogen dat het de gemeente in haar rol als grondeigenaar niet past om de regionale aanpak zoals deze door de betrokken provinciale en gemeentelijke overheden wordt voorgestaan te dwarsbomen.
(Niet de herten de schuld geven!....Maar het bewust niet afmaken van het hekwerk...Om zo een excuus te hebben om ze af te schieten!..Die zijn schuldig!!!)
- Daarnaast wordt overwogen dat het niet (actief) treffen van adequate maatregelen om gesignaleerde risico’s op schade tegen te gaan reden kan zijn om de gemeente juridisch aan te spreken.
- Het zelf nemen van de verantwoordelijkheid als eigenaar en beheerder zullen de beide provincies, de omliggende gemeenten en de collega-beheerders waarderen en dit zal de relatie met deze partijen bevorderen.
- Anderzijds wordt erop gewezen dat Amsterdam een aantrekkelijk podium vormt voor tegenstanders van actief beheer en dat er daarom rekening gehouden moet worden met stevige protesten. Ervaringen in andere gebieden leren dat na verloop van tijd acceptatie van het gevoerde beheer plaatsvindt.

vriendelijke groet,
Hetty Sloos

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ingezonden foto via mail van Niels Derksen
(Jonge Vosjes..Foto: Niels Derksen)