zondag 13 maart 2011

Aalscholverskolonie Renbaanveld Amsterdamse Waterleidingduinen

Vanaf 1844 galoppeerden er hier nog paarden op het Renbaanveld..Bezoekers vergokten er tijdens races veel geld....In 1850 moest de renbaan sluiten....
Nu is het een Infiltratiegebied/Geul...En veel watervogels maken gebruik van dit prachtige watergebied met zijn eilandjes..Vooral Aalscholvers....
Die hier hun kolonie hebben..En hier Broeden.

Herman en ik nemen deze morgen ingang Zandvoort..
Als U naar de Aalscholverskolonie wilt gaan..Is Ingang Zandvoort de beste optie als ingang.
Er loopt aan de Noordkant een smal paadje...Daar heeft U een mooi uitzicht over de eilandjes..
Nest van de Aalscholver...
Als U daar gaat kijken....Dan ziet U de vorm van de Renbaan nog steeds terug..
(Dodaartjes)
Volgens sportvissers richten Aalscholvers enorme slachtingen aan op veel wateren..Bij visstandbemonsteringen is vaak duidelijk te zien dat een water regelmatig door Aalscholvers wordt bezocht. Brasems tussen de 20 en 35 centimeter zijn dan niet of nauwelijks aanwezig. Als vrijwel alle brasems verdwenen zijn, stappen de Aalscholvers over op andere, lastiger te vangen prooien zoals de Zeelt (Tinca tinca) en de Snoek (Esox lucius).
De grootste invloed van Aalscholvers treedt op in kleine wateren waar weinig schuilmogelijkheden voor de vissen aanwezig zijn. Deze watertjes liggen in veel gevallen niet in een Natura 2000-gebied. Omdat Aalscholvers echter grote afstanden afleggen om voedsel te zoeken, heeft de bescherming van de vogels in Natura 2000-gebieden ook invloed op de omringende wateren
(Archief Foto...Vos met Aalscholver)
En dan zien we weer het nut van de vos...Regelmatig pakt een vos een aalscholver..
En dat geeft maar weer eens aan dat we zeker niet te snel in moeten grijpen...in de natuur!!!!
(Zaagbekeend op de vlucht)
Vandaag is het best een donker dagje weer..Met soms wat miezerig achtige momenten..
En dat is te merken met het maken van foto's..
Het valt ons op dat er veel herten zijn in het achtergebied...
Normaal gesproken kom je er hier niet zoveel tegen...als vandaag..
De zaden van de Esdoorn....
Veel kinderen noemen hem Helicoptertje..
Ook in het gebied "Klein Zwarteveld"...Zien we veel hertjes..
En vandaag komen we ook nog een wilde vos tegen..
En dat is 10x leuker/spannender dan zo'n tamme..
Nu is zo'n tamme ook mooi hoor...
Maar van een wilde vos..is de kick gewoon veel heftiger :)
Spoor
Grauwe Ganzen
We doen een bakkie bij de slootkant..Als we net een bakkie inschenken.
Komt Colinda bij ons zitten....Het is gezellig en de tijd vliegt...
Maar Colinda moet naar Oase terug...en wij naar zandvoort...
Dus na een tijdje..nemen we afscheid van elkaar...
En nog een keer een hertje...
Als je al zo lang de AWD bezoekt...Dan zijn de beesten als Hertjes en Konijnen..al niet meer zo bijzonder..
Het is zo gewoon dat je ze tegenkomt...Maar ik realiseer me dat het iets prachtigs is..
Om zo in de vrije natuur te mogen genieten van deze beesten...
Ik had het er nog met Herman over...
Een gewone wilde eend neem je niet snel op de foto...Daar zijn we al zo aan gewend..
Maar kijk nou is goed naar die wilde eend..
Wat is hij eigenlijk...Geweldig mooi!!!
Je moet het willen zien!!!
Een Tip!!!
Ga eens een dagje naar de AWD..
En geloof me....U komt er rijk vandaan..........
Welkom in de AWD...(Met respect voor de dieren s.v.p.)
p.s. Weer een druk weekend gehad o.a. toernooi..
Dus niet de kans gehad om U mail/berichtjes e.d. door te nemen..
Maar dat doe ik zo snel mogelijk..
Groetjes Henk