donderdag 17 maart 2011

De Vos als Top-Predator

(Wandeling Woensdag 16 Maart)
Natuurlijk is de vos als één van de toppredatoren...(AWD) belangrijk in het het duinecosysteem.. De Vos stierf in de duinstreek uit in de 15de eeuw..Pas in 1968 was de vos weer terug in het duingebied..Regelmatig staat de vos ter discussie..
Maar onderzoek wees uit...
Dat het aantal jongen afneemt naarmate de dichtheid stijgt...
Een groot deel van de vrouwtjes..zo'n 50% doet niet mee aan voortplanting..
Niet territoriale vrouwtjes brengen geen jongen groot...en een tweede of derde vrouwtje in een territorium doet dat zelden..
Nu denkt iedereen dat de vossen in de AWD twee hoog lopen...Zoveel vossen in de AWD?
Welnee...Dat valt reuze mee!!!
Ja...Je ziet ze natuurlijk heel veel de revu passeren...op site's en zo...
Maar vergist U zich niet..!!!!.want minimaal 95 % van al die foto's...
Zijn gemaakt van zo'n pak hem beet 7a..8..Tamme vossen in dit grote gebied!!!
Er leven zo'n 150/175 vossen in de AWD..
Als je nagaat dat een gemiddelde vos zo'n twee tot drie jaar leeft.
Van de territoriale vossen sterft jaarlijks 25/35 %..
En van de zwervers zo'n 50%...
Bij een hoge dichtheid...sterven er al 60% van de jonge in de burcht..
Vossen de schuld!!!!
Nu ze het waterpeil verhogen..Is de kans groot dat de vegetatie veranderingen gaan brengen qua vogels..
Maar ook de konijnenstand gaat daardoor zeker veranderen..
Ik verwacht meer watervogels..zoals b.v. de Grutto of Zilverreiger..
Best wel spannend die vereandering...Want één ding is zeker...Het gaat veranderen...In grote delen van dit gebied.
Laten we eerst afwachten...En zeker nog geen jacht gaan maken op de beesten in de AWD..
(Meerkoet)
Uit een publicatie van Ecology Letters...Is duidelijk geworden..
Dat een Top- Predator als de vos..minder invloed heeft op het ecosysteem dan werd aangenomen!
Damhert (Spitser)
Dit is toch mooi...Of niet soms..
Laat die beesten lekker met rust...
Bekijk het eens anders :)
De overheid en burger praten langs elkaar heen..en laten elkaar niet in hun waarde..
En zo voelt het ook..De politiek gaat voor een doel..
En doet alles om dat te bereiken..Ze zitten niet te wachten dat anderen komen met oplossingen..
Nee...Dan bereiken ze hun doel niet..
b.v. Het afschieten van damherten!!!!!
En vandaag had ik echt geluk...
Ik kwam weer eens een Reegeit tegen.....Sterker nog...
Twee Reegeiten!!!
Mijn dag kon niet meer stuk..
Wat is het AWD toch een geweldig gebied.....
Maar voor zonsondergang....Moet je het AWD verlaten
Gelukkig maar.....Anders kwam ik nooit thuis :)