donderdag 25 maart 2010

Te Laat bij de Uitgang

Eerst even DIT!!! (Ghita attendeerde mij er op).... Fietspad deels binnen en buiten Waterleidingduinen.
Haarlems Dagblad : Gepubliceerd op 23 maart 2010
vogelenzang-
Een fietspad dat begint bij de Oase, deels door de Amsterdamse Waterleidingduinen gaat, en halverwege ter hoogte van de scoutingclub zijn weg vervolgt buiten het duingebied, richting manege Naaldenhof en Bentveld.


Dat is het unanieme voorstel van een breed samengestelde klankbordgroep voor een recreatieve fietsroute vanaf het ecoduct over de Zandvoortselaan. Volgens een woordvoerster van het Nationaal Park Zuid Kennemerland is met deze route de impact op het duingebied ’minimaal’. De precieze route van het pad moet nog worden bepaald. Maar duidelijk is dat een fietspad via de beklinkerde dienstweg van het duingebied hiermee van de baan is. Tegen het openstellen van de dienstweg voor fietsers in wandelaarsdomein Waterleidingduinen was een storm van protest gerezen.
Niet te geloven...Zo zie je maar..Geld wint altijd...(3,2 Miljoen Euro)En die Klankbordgroep..Dat moeten dan haast wel mensen wezen...die zelfs hun moeder zouden verkopen. NATUURLIJK....GELD!!!!
-------------------------------------------------
Vandaag Woensdag 24 Maart..Met Nico Pauw en Pietertje naar het AWD.
We vertrokken om een uurtje of half vier. En we zouden via het achtergebied (Klein Zwartveld) naar de Aalscholvers kolonie (Renbaanveld) gaan. En op de terug weg de vogelkijkhut aandoen.
Maar het ging weer niet zoals we dachten.
Pietertje gaat wel meer naar het AWD met zijn vader..En dan gaat hij op zijn kleine fietsje.
We liepen langs het water bij het Eiland van Rolvers...En gingen richting Groot Zwarteveld.
Daar zouden we de Moeflons even gaan bekijken.
Maar de Moeflons lieten zich niet zien vandaag.
Een mannetjes en een vrouwtjes Zaagbekeend slaan op de vlucht...Mischien krijgen we ze voorlopig niet meer te zien. (Wintergasten) Het zijn altijd pracht eenden om tegen te komen. Vooral het vrouwtje met haar mooie kapsel..heeft mijn voorkeur.
In het Gebied Klein Zwarteveld zien we nog de Wilde Zwanen...Ik had ze er eerlijk gezegd niet meer verwacht......Onze Wintergasten.
Het Klein Zwarteveld is een prachtig gebied...
Pietertje ziet van alles onderweg...Konijnen..en sporen van de Vos,Hert en Konijn.
Maar ook mooie stenen...En die verdwijnen in zijn zak...Die gaan mee naar huis.
Aan de overkant het verboden gebied ( Stenenveld)..waar enkele Damhertjes liepen.
Stuifzwam...Ja dat vinden kinderen wel leuk....Wanneer de Zwam rijp is komen de sporen vrij uit een centrale opening aan de bovenkant van het vruchtlichaam ...Even knijpen..En een wolk van sporen komt uit de opening. Altijd leuk.
En dan naar de Aalscholverskolonie. (Renbaanveld)
Als U daar nog nooit geweest bent...Het is een aanrader!...
De aalscholver is een beschermde vogelsoort krachtens de Europese Vogelrichtlijn, de Bern-conventie, het AEWA-verdrag en de Nederlandse Flora en Faunawet.
Er zijn vijf eilandjes...op het Renbaanveld..waar de Aalscholvers broeden.
Nico en Pietertje op het Renbaanveld. In de 17de eeuw waren er grote aalscholverkolonies in Nederland. In de 19de eeuw en in de eerste helft van de 20ste eeuw werd de aalscholver sterk bejaagd op aandringen van boseigenaren en beroepsvissers. In 1955 golden quota van maximaal 500 (of minder) broedparen in de kolonies die in beschermde natuurgebieden lagen. De aalscholver was toen relatief zeldzaam.
Pietertje...De Fotograaf.
Altijd leuk..als je kinderen foto's laat nemen.
We moeten nu echt weg...Richting uitgang...Want straks gaat de zon onder.
En voor zonsondergang moet je het gebied verlaten hebben.
De Vogelkijkhut..kunnen we wel schudden..Dat zou veel te laat worden.
Een Damhertje kijkt ons na...
We zijn eigenlijk te laat...De zon gaat al bijna onder ...en het is nog een heel stuk lopen naar de uitgang.
Wel een mooi moment....Maar we zijn duidelijk te laat..Foei!