zondag 7 juni 2009

Niet op je Nuchtere Maag

Vandaag vroeg naar het AWD geweest.
KLIK NIET OP FOTO LINKS ALS U GEEN STERKE MAAG HEEFT!!
Maar ik kwam al snel enkele slachtoffers tegen van de vos.
En er is nu op dit moment eten in overvloed...............Het barst namelijk van de konijnen in het AWD.
De konijnen die dood naast het pad lagen waren wel netjes verwijderd toen ik later op de dag terug kwam bij de uitgang.
Drents Heideschaap
Mede afhankelijk van de gronden waarop ze geweid worden, de leeftijd en de fysieke conditie, werpen de ooien 1 of 2 lammeren, welke ze vrijwel altijd vlot werpt zonder tussenkomst van de mens. De ooi is een zorgzaam en goed moederdier. Het gaat gelukkig de goede kant op met de populatieomvang. De populatie is de afgelopen decennia weer aanzienlijk toegenomen bij zowel particulieren die het ras hobbymatig houden als fraai en gemakkelijk te houden inheems schapenras, als kuddes die het ras inzetten als natuurlijke begrazer van natuurterreinen. Van de enkele tientallen dieren die er vlak na de Tweede Wereldoorlog overbleven is inmiddels een aardige populatie opgebouwd. Naast de functie van begrazing van zijn de cultureel historische waarde en de recreatie twee belangrijke functies.
Uitzicht vanaf de Marelberg...Richting Zilk
Boswachter /Beheerder doet zijn ronde in de auto.
Hij valt niet echt op...
Toezicht en handhaving: hier wordt bedoeld dat de boswachter op zijn ronde door het bos oplet dat niemand regels overtreed en als ze dat wel doen dan zal hij optreden als een buitengewoon opsporingsambtenaar dit betekend dat de boswachter dan mag/kan bekeuren of zelf mensen kan aanhouden en mee nemen naar het politiebureau. Maar dit zal bijna nooit gebeuren hoor, meestal verteld de boswachter waarom iets niet mag en vaak begrijpen mensen dan wel dat het niet kan wat ze gedaan hebben en bedanken de boswachter voor de les. Het is belangrijk om vriendelijk te blijven en als een gastheer of gastvrouw op te treden. Maar de boswachter maakt wel gelijk duidelijk dat de volgende keer wel proces-verbaal wordt op gemaakt. Dit betekend dus dat de persoon die de regels overtreed een bekeuring krijgt.
Kromme Schusterkanaal.
Hertjes rechts in de hoek.
Het is in ieder geval een mooi plekje om wat te eten en om een bakkie koffie te drinken.
Ik heb hier een schitterend uitzicht over het gebied...Maar ik val voor beesten wel op zo boven op de berg. Al snel hebben ze me gezien..........en zoeken de dekking.
Een ree die de dekking opzoekt blaft de hele boel bij elkaar , en weet niet van ophouwen.
helaas.
Bekende herten bij het Schusterkanaal.

De geweien zijn weer wat gegroeid.
De Fuut (Podiceps Cristatus)
Met jong
Futen kunnen al vroeg in het jaar gaan broeden. In 1999 werd in het centrum van Amsterdam en Bolsward zelfs al eind januari een nest met eieren aangetroffen. Toch kan men ook laat in het jaar nog wel broedende Futen aantreffen. Er worden soms nog broedende Futen aangetroffen in september en oktober en er zijn zelfs enkele gevallen bekend van broedgevallen in december. De oorzaak van deze grote verschillen in broedperiode ligt in het milieu. Dit is voor Futen onvoorspelbaar en verschilt van plaats tot plaats.
Zo is er bijvoorbeeld een verschil in de broedtijd tussen paren die nestelen in kleinere, rustige wateren en die nestelen in grotere open wateren, zoals meren. Futen die in dergelijke meren broeden, moeten vaak wachten totdat het Riet voldoende is ontwikkeld
In grotere wateren is er ook vaak te veel golfslag. Indien er een groot verschil is in de waterstand, door de weersgesteldheid of doordat het waterpeil wordt beïnvloed door de mens, kan het zijn dat het bouwen van een nest moet worden uitgesteld doordat de rietkraag niet goed bereikbaar is.
Tot in de jaren zestig was de Fuut nog een ongewone verschijning.
Graspieper (Bedankt W.P. - http://vliegbeeld.blogspot.com/ )
Meerkoet met jong (Fulica Atra)
Tot 11 september 1999 was de meerkoet bejaagbaar. Staatssecretaris Faber van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heeft de jacht op de meerkoet per die datum gesloten. In het begin van de 20ste eeuw was de Meerkoet nog een gewilde jachtvogel waar veel op werd gejaagd. De Meerkoet was toen zo schuw dat ze nauwelijks te benaderen waren.
Reegeit
In de buurt van het Gebied Lange Vlak.
Sint-Jacobsvlinder (rups)Tyria jacobaea.
De sint-jacobsvlinder komt in heel Nederland voor; vooral langs de kust. De soort leeft in graslanden, ruigten, droge heiden en de duinen. leefwijzeEr is 1 generatie per jaar. De vlinder vliegt van april tot juli. De rups (zebrarups) leeft in juli en augustus in grote aantallen op sint-jacobskruiskruid en gewoon kruiskruid. Doordat zijn voedselplant giftige stoffen bevat is ook de rups giftig en wordt daardoor niet gegeten door vogels en andere dieren. De felle oranje-zwarte bandering waarschuwt deze dieren dat ze met een oneetbare rups te doen hebben. De rups verpopt in een eenvoudige cocon in de grond. De pop overwintert.


Eten of gegeten worden.
Reebok met wel een heel apart gewei.
De konijnen lijken hier in hun gedrag wel op stokstaartjes... Gebied Vogelenveld.
Wilde konijnen leven in kolonies in ondergrondse holen. Zo’n hol bestaat uit een woonruimte, de ‘ketel’ die door vrouwtjes gegraven is.Op de ketel komen een aantal gangen, de ‘pijpen’ uit. Sommige pijpen worden gebruikt om in te slapen. Jonge konijnen worden in een speciale gang geboren, die wentel’ heet. Deze nestgang wordt met haren uit de vacht bekleed. Een sterk vrouwtje is er de baas over de andere vrouwtjes. Een wilde konijn heet in het Latijns Oryctolagus Cuniculus. Dit is een Europees soort wilde konijn. Hij is het bekendst en het wijdst verspreidt.

Damherten in het Gebied Franse Vlak.

Het Oosterkanaal.


Gebied Paardenkerkhof - Botten
Waar de varens er weer schitterend bij staan.
Een mooie dag in het AWD....En op dit moment regent het , dus ik ben blij dat ik vroeg geweest bent.