zaterdag 20 juni 2009

Egel en Vossen AWD deel2

En dan ter hoogte van de aalscholverskolonie ..Renbaanveld zien we een vos met een aalscholver in zijn bek het pad oversteken...Gert en ik willen snel een foto nemen , maar hij is al snel verdwenen in de bosjes/struiken...Maar gelukkig is er een ruimte (achter het bankje) waar we hem vinden met zijn prooi. Hij kijkt ons aan...............En je ziet hem denken "tot zover en niet verder'!
We horen de botten kraken...En af en toe kijkt hij ons aan.


GertJan en Bart....En de vos
Deze foto is bewust zo gemaakt om de afstand in te kunnen schatten tussen ons en de vos.
Op een gegeven moment ben ik en Bart nog een paar meter naar voren gegaan....Gertjan ging proberen hem via een ander plaats te naderen. En dat lukte...Maar helaas zaten er daar wel
veel takken tussen de vos en GertJan in.
Maar hij kreeg de prooi wel goed in beeld.
Het is een mooie gezonde vos...En we vroegen ons later af , hoe in vredesnaam krijgt zo'n vos een aalscholver te pakken?
Het blijft kicken....De Vos
Deze foto hierboven is genomen door GertJan...En zoals later zal blijken...Zie je hier de prooi nog het best op.
We kijken hier naar het verboden gebied....Een aalscholver vliegt op vanuit het water.
En dan zien we een vos....We denken met een jong.
De foto hierboven van GertJan (Nikon).
Vos met jong.
Ze gaan ervandoor...En wij mogen daar niet komen...Ook kaarthouders niet.
Weer een vos...Of is het dezelfde vos...We weten het niet.
Maar hier loopt een vos ...Met prooi recht op een jogger af....Pas op het allerlaatste moment schiet hij de bosjes in.
De Aalscholverskolonie Renbaanveld met zijn vijf unieke eilandjes...En een waar vreetfeest voor de vossen....Die ook wel eens wat anders willen dan een konijntje.
En dan ziet Bart een vos achter ons in het gras...Hij kijkt even naar ons en schiet dan snel weg richting rietkraag...........Wat een vossen.
Hebben we nu vijf vossen gezien in zo'n klein gebied?

Er zal er wel eentje dubbel getelt wezen...Maar zeker weten doen we het niet.
Eilandje met nesten van de aalscholver Renbaanveld.
We lopen over het smalle paadje (kant Zandvoort) langs het Renbaanveld.
Het pad is hier en daar zo goed als dichtgegroeid.
Maar het blijft de moeite waard om dit paadje te pakken.
In het gebied Donderhoek kijken we even naar de snoek.
Zo hé....Hij is zwaar gehavend....Een gedeelte is gewoon gefileerd.
Zou dat een reiger gedaan hebben?
Aan de andere kant zien we de Kobbelzwanen met twee jonge.

Het hele gezin compleet.
Als we bij de uitgang Panneland zijn gaan we uit elkaar...Ik moet nog even naar De Oase...Want Kees P. zou vandaag daar staan om handtekeningen op te halen....Tegen het fietsen.
Een vage afspraak...Want we hebben geen tijd afgesproken.
Helaas hij is er (nog) niet.
Omdat hij er nog niet is , besluit ik maar even naar het bezoekerscentrum te lopen....Mischien staat hij daar wel.
Maar nee hoor.
Onder de rand van het gebouw (Bezoekerscentrum) hangen de kunstmatige nesten van de zwaluws.
Huisvesting :
Dat brengt ons bij de huisvestingsproblemen van de zo populaire zwaluwen. De boerenzwaluw is de meest algemene zwaluw (er broeden in Nederland nog honderdduizenden paren) en heeft ook de meeste keus. Er zijn in Nederland immers nog genoeg stallen die vrij invliegbaar zijn, maar meer worden het er niet, eerder minder. Ook is niet iedereen meer gecharmeerd van de rommel die nestelende boerenzwaluwen met zich meebrengen. Een ander probleem is het bouwmateriaal. De boerenzwaluw maakt z’n nestje van modder en in ons steeds netter wordend landje is dat steeds moeilijker te vinden. Een serieus probleem. Wat kan helpen is het aanleggen van een ‘kleiverzamelplaats’. Ook kunnen we de zwaluw kunstnestjes aanbieden (van houtbeton). Omdat de boerenzwaluw soms moeite heeft om een aanhechtingsplek voor z’n nest te vinden.
Het valt niet mee...Om ze op het juiste moment te fotograferen.
Ik eet en drink er nog wat en vertrek dan zonder Kees te hebben gesproken ...Naar huis!
Een Heerlijke AWD dag!